Zapomenuté heslo?
Malachiáš 3,20: Vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti se zdravím na paprscích.

Luděk Rejchrt 1939–2019

"Někdo mě vede za ruku, proto se nechci bát. To je ten, který o mně ví, můj dobrý Pán Bůh laskavý, který mě má tak rád."

06.02.2019, 15:34

Záznam konference ke strategickému plánu Reformanda 2030

Nabízíme záznam z konference ke strategickému plánu, která se konala 1. února v prostorách Pedagogické fakulty UK v Praze.

08.02.2019, 12:31
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
 • Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku
  Setkání se zástupci Reformované křesťanské církve na Slovensku

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 29.01.2019

Informace ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

04.02.2019, 12:38

Sbor v Českých Budějovicích hledá druhého kazatele

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Českých Budějovicích hledá svého druhého kazatele s určením pro Kaplici.

13.02.2019, 08:27

Biblické heslo pro rok 2019

"Hledej pokoje a stíhej jej." Žalm 34,15b (Bible Kralická)

18.01.2019, 15:19

Modlitební týdny 2019

Zveme vás k účasti ke společným modlitbám s bratry a sestrami v ekumenickém společenství.

30.12.2018, 20:55

Zástupci HEKS jednali o podobě budoucí spolupráce

Partnerství se švýcarskou organizací Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) je dlouhodobé a jeho počátky sahají až do období po druhé světové válce.

18.01.2019, 14:50