Zapomenuté heslo?
Izajáš 12,1: Vzdávám tobě chválu, Hospodine! Rozhněval ses na mě, tvůj hněv se však odvrátil a potěšils mě.

Výtvarná soutěž k Modlitbě za domov 2021

Tradiční výtvarná soutěžní přehlídka v rámci akce Modlitba za domov otvírá svůj další ročník pro zájemce z řad jednotlivců i žáků mateřských a základních škol.

15.07.2021, 16:50

Granty na rok 2022

Byly vyhlášeny výzvy na podporu financování diakonických a rozvojových projektů (DaRP) farních sborů pro rok 2022. Na základě žádostí bude rozděleno přibližně 6 250 000 Kč.

01.07.2021, 11:02

Letní výhody v rámci Církevní mobilní sítě

Zaměstnanci nebo dobrovolníci církve (faráři, kurátoři, členové staršovstev, varhaníci, vedoucí mládeže apod....) mohou využívat zvýhodněné Církevní mobilní sítě. Její operátor připravil letní akci.

16.06.2021, 16:24

Grantový specialista/grantová specialistka

Ústřední církevní kancelář Českobratrské církve evangelické hledá osobu na pozici "Grantový specialista/grantová specialistka". Termín nástupu dle dohody v létě 2021.

31.05.2021, 16:48

Usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE

21. května 2021, Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje

16.06.2021, 10:50

Etický kodex ČCE pro organizaci pobytových akcí

ČCE plní své poslání i prostřednictvím akcí pro děti a mládež na sborové, seniorátní i celocírkevní úrovni. Při pestré škále takových akcí je naší prioritou zajistit nejlepší možnou péči a bezpečí účastníků i pracovníků.

20.05.2021, 14:06