Zapomenuté heslo?
5.Mojžíšova 13,5: Hospodina, svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho...

Situace po ukončení činnosti skupiny Bohemia Energy

Přinášíme informace o tom, jak postupovat ve věci změn dodavatelů elektrické energie.

15.10.2021, 16:29

Zveme na sbormistrovský kurz v Sola Gratia

Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, varhaníky, církevní hudebníky a teology na 37. sbormistrovský kurz, který proběhne v termínu 5.–7.11.2021.

17.09.2021, 20:50

Zveme na seminář učitelů a učitelek nedělních škol

Seminář učitelů a učitelek nedělních škol se koná v sobotu 6. listopadu ve FS ČCE Brno I. Téma je "Žití v čase, aneb o prospěšnosti švestkových koláčů".

01.10.2021, 14:04

Usnesení 3. zasedání 35. synodu ČCE

21. května 2021, Komunitní centrum Matky Terezy, Praha – Háje

16.06.2021, 10:50

Novým vedoucím tajemníkem ÚCK se stal Martin Balcar

Na sklonku léta došlo k výměně na postu šéfa Ústřední církevní kanceláře ČCE (ÚCK). Dosavadního vedoucího tajemníka Jaromíra Plíška vystřídal v pondělí 20. září jeho zástupce Martin Balcar.

20.09.2021, 16:27