Zapomenuté heslo?
Jeremjáš 31,31: Hle, přicházejí dny, je výrok Hospodinův, kdy uzavřu s domem izraelským i s domem judským novou smlouvu.

ZRUŠENO: Ordinace nových kazatelů

Plánovaná ordinace v Olomouci se odkládá na neurčito. O novém termínu vás budeme včas informovat.

26.10.2020, 19:11

Výzva k modlitbám za domov

Spojme se v neděli 25. října ve společné modlitbě za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.

22.10.2020, 20:35

Režim fungování ÚCK ČCE

Až do odvolání funguje ústřední církevní kancelář v režimu převažující práce z domova. Prosíme, využívejte přednostně mobilních telefonických kontaktů. Osobní jednání je nezbytné domluvit předem.

22.10.2020, 15:21

Online seminář: Církevní komunikace v digitální sféře

Srdečně zveme k účasti na 23. studijním dni ERC na téma "Církevní komunikace v digitální sféře", který se koná ve čtvrtek 12. listopadu 2020 od 9:00 do 15:30 jako online videokonference.

20.10.2020, 10:41