Zapomenuté heslo?
Žalm 105,1: Oslavujte Pána, vzývejte jeho jméno, uvádějte mezi národy známost jeho díla!

Grantová podpora projektů 2018

Synodní rada Českobratrské církve evangelické schválila podporu 61 projektů přihlášených do grantového systému pro rok 2018.

29.11.2017, 19:56

Den otevřených dveřích na ETF UK

Den otevřených dveří na Evangelická teologické fakultě Univerzity Karlovy se uskuteční 15. ledna 2018 od 14. do 18. hodiny v budově fakulty (Černá 9, Praha 1).

21.12.2017, 12:25