Zapomenuté heslo?
Žalm 95,1: Pojďte, zpívejme Hospodinu,
prokřikujme skále spasení našeho.

Školení: diakonické a rozvojové projekty 2021

V úterý 16. června proběhne v prostorách církevního ústředí (Husův dům, Jungmannova 9, Praha 1) školení přípravy a realizace diakonických a rozvojových projektů (DaRP) v rámci aktuálně vyhlášené výzvy.

04.06.2020, 17:38

Farář Josef Valenta - vzpomínkové shromáždění

Rodina zesnulého bratra faráře Josefa Valenty zve na vzpomínkové shromáždění, které uskuteční v sobotu 13. června ve 14 hod. ve sboru ČCE ve Svitavách.

26.05.2020, 12:02

Farní sbor ČCE v Kolíně hledá faráře/farářku

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně hledá faráře či farářku na plný úvazek. Sbor bude uprázdněn od září 2020.

26.05.2020, 14:25

Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky/odborného asistenta pro studijní program Sociální práce, studijní obor Pastorační a sociální práce.

26.05.2020, 14:32

Výběrové řízení na akademického pracovníka na ETF UK

Děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na místo odborné asistentky/odborného asistenta pro studijní program Komunitní krizová a pastorační práce – diakonika.

26.05.2020, 14:41