Sborová zásilka

Sborová záslika 10/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Praha, 24. listopadu 2010
Č.j.: ÚCK/1804/2010
Sborová zásilka – listopad 2010


Milé sestry, milí bratři,

pěkné pozdravujeme z ústřední církevní kanceláře a zasíláme listopadovou sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další informace:

  • Upozorňujeme, že základní dokument ČCE byl aktualizován. Najdete jej na webu e-cirkev.cz (v levém menu ve složce Církev).

Na vyžádání Vám dokument s podpisy statutárních zástupců ČCE zašle sekretariát ÚCK.

Jménem celé kanceláře s přáním radostných adventních dní a všeho dobrého

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice