Sborová zásilka

Sborová záslika 11/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 21. prosince 2010
Č.j.: ÚCK/1939/2010


Sborová zásilka – prosinec 2010

Milé sestry a milí bratři,

s nadílkou informací Vás pěkně zdravíme z ústředí.
Otevíráte letošní poslední sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Informace z personálního oddělení ÚCK:

Informativní pošta:

Další informace:
Ve dnech 27. – 31. 12. 2010 nebude ÚCK v provozu z důvodů čerpání hromadné dovolené. Budeme vám k dispozici opět od 3. 1. 2011.


Zaměstnanci ústřední církevní kanceláře Vám přejí radostné a pokojné svátky a vše dobré v novém roce – s nadějí na příjemnou spolupráci.

Jménem všech Vás srdečně zdraví
Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice