Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické

V úterý 30. listopadu 2010 se sešla ke svému pravidelnému zasedání synodní rada Českobratrské církve evangelické (ČCE). Na programu jednání bylo přes 40 bodů z různých oblastí správy církve.

Synodní rada:
- vzala na vědomí zprávu z tříměsíčního studijního volna faráře J. Orta
- projednala návrhy ze sborů na udělení medailí vděčnosti.
- vzala na vědomí zprávu z praxe studenta ETF O. Zikmunda
- schválila Zásady pro udělování stipendií bohoslovcům a návrh smlouvy o poskytování stipendia s účinností od akademického roku 2010/2011.
- udělila souhlas se zapsáním studenta F. Ženatého na seznam kandidátů církevní služby
- udělila souhlas se zveřejňováním tisků synodu na webu církve vždy po skončení zasedání synodu počínaje r. 2010.
- projednávala výši nájmu při nabídce bytů 25 a 26 a 27 ve Winterově ulici v Praze.
- vzala na vědomí zprávu a program návštěvy moderátorky Valdenské církve Marie Bonafede 3. - 6. 12. 2010
- pověřila ekumenické oddělení, aby do příštího zasedání připravilo návrh na postup při přípravě Noci kostelů 2011.
- vzala na vědomí zprávu ze 7. valného shromáždění ERC

Ostatní body zasedání není možné z důvodu ochrany osobních údajů zveřejnit.

Příští pravidelné zasedání se bude konat 14. 12. 2010.