Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2010

Sborová zásilka – únor 2010
Milé sestry, milí bratři,
zdravíme Vás z Ústřední církevní kanceláře a posíláme únorovou sborovou zásilku.

Obsah zásilky:

Úřední pošta:
• Svolání 4. zasedání 32. synodu
• Vyhlášení sbírky na tisk

Informativní pošta:
• Aktualizované informace o průběhu sbírky na pomoc Haiti
• Informace fundraiserky – grantové možnosti, informace o Švýcarských fondech
• Nabídka letních táborů a pobytů z oddělení výchovy a vzdělávání
• Pozvání k velikonočnímu pobytu v Horském domově v Herlíkovicích

Se srdečným pozdravem jménem všech spolupracovníků
Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice


Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Praha, 16. února 2010
Č.j.: ÚCK/247/2010
Sbírka na tisk ČCE a jinou publikační činnost

Milé sestry, milí bratři,
dovolujeme si Vám připomenout usnesení synodu č. 58 z května 2009. Vyzývá nás, abychom v postní neděli 2010 povinně vykonali ve všech farních sborech celocírkevní Sbírku na tisk ČCE a jinou publikační činnost. Z této sbírky podporujeme vydávání našich časopisů Český bratr a Bratrstvo, periodik Sbírka kázání, Katechetická příloha a vydávání katechetických pomůcek pro práci s dětmi. Sbírka v loňském roce činila 343.065,53 Kč. Děkujeme.

Jsme vděční za to, že smíme své časopisy a publikace vydávat svobodně. Slouží nám ke vzdělání, vzájemné informovanosti, kritice i potěšení a pomáhají tak tvořit živou církev Kristovu. Můžete adresně podpořit některou z tiskovin. Variabilní symboly pro rozlišení jednotlivých tiskovin, přehled výsledků loňské sbírky a bankovní spojení uvádíme pod čarou.
Chcete-li podpořit všechny tisky najednou, odešlete obnos na obecný tiskový fond pod variabilním symbolem 911100.

S přáním pokoje a užitku z dobré četby
Daniel Ženatý, náměstek synodního seniora

Rok 2009 tiskový fond obecný v.s.: 911100xxxx přírůstek v r. 2009: 322.665,80,- Kč
Český bratr v.s.: 911111xxxx 3.254,73 - Kč
Sbírka kázání v.s.: 911112xxxx 8.160,00 - Kč
Bratrstvo v.s.: 911113xxxx 1.200,00 - Kč
katechetické pomůcky v.s.: 911114xxxx 7.515,00 - Kč
Číslo účtu SR ČCE u ČSOB a. s., Praha 1 je: 478496703/0300Všem sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Všem poslancům 32. synodu ČCE

Praha, 16. února 2010
Č.j.: ÚCK/248/2010
Svolání synodu ČCE

Vážené sestry, vážení bratři,
podle § 26 Církevního zřízení svolává synodní rada Českobratrské církve evangelické na návrh předsednictva 32. synodu ČCE 4. zasedání 32. synodu ČCE na dny čtvrtek 27. května – neděli 30. května 2010. Jednání synodu bude probíhat v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností, Novotného lávka 200/5, Praha 1.

4. zasedání 32. synodu bude zahájeno ve čtvrtek 27. května v 17.00 hod. bohoslužbami v kostele U Salvátora (FS ČCE v Praze 1 – Starém Městě) a zakončeno bude společnými bohoslužbami s večeří Páně v neděli 30. května v kostele FS ČCE na Vinohradech, Korunní 60, od 9.30 hodin.

Zasedání synodu mimo jednání v komisích jsou veřejnosti přístupná. Srdečně Vás všechny zveme k účasti jak při synodu, tak na závěrečných bohoslužbách. Letos došlo k mimořádné situaci v tom, že do termínu synodu, stanoveného 3. zasedáním 32. synodu, zasahují volby do Poslanecké sněmovny PČR. O možnostech, jak volit v Praze, budou poslanci a poradci synodu informováni.

Se srdečnými pozdravy za synodní radu ČCE
Joel Ruml, synodní senior
Lia Valková, synodní kurátorka