Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 5. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání číslo 10 ze dne 17. 5. 2011, které je možné zveřejnit


Sbory a pracovníciFarní sbor Českobratrské církve evangelické Plzeň-Korandův sbor - opakovaná volba M. Hamariho

Synodní rada potvrdila volbu Miroslava Hamariho za faráře FS ČCE Plzeň-Korandův sbor na období od 1. 9. 2011 do 31. 12. 2016 na plný pracovní úvazek.


Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Kolíně - kandidatura Magdaleny Ondrové

Synodní rada potvrdila volbu Magdaleny Ondrové za farářku FS ČCE v Kolíně na období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2021 na plný pracovní úvazek.


Nečas Jaroslav - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Jaroslava Nečase i nadále podle potřeby sloužit v církvi, souhlasí proto se zachováním způsobilosti k ordinované službě kazatele v ČCE.


Ondra Lukáš - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně bratru faráři Lukáši Ondrovi dispens od setrvání na místě faráře Farního sboru ČCE v Brandýse nad Orlicí do konce doby jeho povolání, tj. do 30. 9. 2015. Podmínka udělení dispense je splněna doručením zápisu o projednání této záležitosti se správním orgánem sboru v Brandýse nad Orlicí.
Fakulta a bohoslovciZprávy z praxí studentů na sboru

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z praxí studentů Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy (ETF UK). Bratr Michael Pfann, student ETF UK, vykonal předepsanou praxi na sboru u ses. Martiny Kadlecové v Silůvkách. Bratr Filip Ženatý, student ETF UK zapsaný mezi kandidáty služby v církvi, vykonal předepsanou praxi na sboru u br. Martina Féra v Růžďce.


Vikariát


Rozmístění vikářů / vikářek k mentorům /mentorkám pro rok 2011 / 2012

Synodní rada odsouhlasila rozmístění vikářů a vikářek pro rok 2011/2012 dle návrhu Komise pro vikariát takto:
Michael Erdinger - mentor: Petr Gallus, Sázava
Marek Feigl - mentor: Petr Pivoňka, Zlín
Jaroslava Michnová - mentorka: Radmila Včelná, Jasenná
František Plecháček - mentor: Štěpán Brodský, Hradec Králové
Petr Tomášek - mentor: Petr Hudec, Praha - DejviceSpráva církve


Zpráva ze zasedání SV Východomoravského seniorátu ze dne 18. 4. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Východomoravského seniorátu


Zprávy z vizitací seniorátních výborů ve farních sborech

Synodní rada vzala na vědomí zprávy z vizitací seniorátních výborů Východomoravského a Poděbradského seniorátu.Ekumenické vztahyMezinárodní konference o práci pro a s Romy 22. - 25. 6. 2011 v Budapešti

Při příležitosti maďarského předsednictví Evropské unii pořádá generální synod reformované církve v Maďarsku konferenci o romské problematice. Zváni jsou dva zástupci z Českobratrské církve evangelické, kteří mají zkušenosti s prací v této oblasti. Synodní rada pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáty na Mezinárodní konferenci o práci pro a s Romy, která se koná ve dnech 22. - 25. 6. 2011 v Budapešti.3. Mezinárodní Bugenhagenovo sympozium 22. - 24. 9. 2011

Spojená evangelická luterská církev v Německu zve jednoho teologa nebo teoložku Českobratrské církve evangelické na Bugenhagenovo sympozium, které se koná v Braunschweigu. Téma je "Cizí nebo mateřská řeč? Řeč liturgie". Synodní rada pověřila ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáta na 3. Mezinárodní Bugenhagenovo sympozium ve dnech 22.-24.9.2011.