Informace  »  Multimedia  »  Galerie

Návštěva rev. A. Prasada, seniora Sjednocené reformované církve v seniorátě North Thames, Anglie, v ústředí Českobratrské církve evangelické