Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Jak je ČCE zajištěna ekonomicky?

Stát zatím přispívá na platy duchovních. Veškerý život sborů zajišťuje církev výhradně z dobrovolných darů většinou svých členů. Připravuje se však odluka církve od státu, církev pak bude financovat svůj život z vlastních zdrojů. Kromě církevních budov (kostely, sborové domy, modlitebny, fary) - většinou starých a za totality nedostatečně udržovaných - nevlastní církev žádný majetek ani si na něj nečiní nárok.