Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 15. 11. 2011

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 15. 11. 2011, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE Ostrov - opakovaná volba Františka Pavlise

Synodní rada potvrzuje volbu Františka Pavlise za faráře FS ČCE v Ostrově na období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2012 na pracovní úvazek 33%.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 8 Kobylisích - kandidatura Ondřeje Koláře

Synodní rada potvrzuje volbu Ondřeje Koláře za druhého faráře FS ČCE v Praze 8 - Kobylisích na období od 1. 12. 2011 do 30. 11. 2021 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Kyjově - kandidatura E. Petříčkové

Synodní rada potvrzuje volbu Eriky Petříčkové za farářku FS ČCE v Kyjově na období od 1. 11. 2011 do 31. 10. 2013 na pracovní úvazek 50%.

Halamová Eva - pověření duchovenskou službou Nemocnice v Praze 1 - Na Františku

Synodní rada pověřuje sestru farářku Evu Halamovou v souladu s platnými Zásadami k duchovenské službě dobrovolníka v Nemocnici v Praze 1 - Na Františku na dobu do 31. 8. 2014.

Vikariát

Odměna za lektorskou činnost na právně - administrativně - správním semináři

Synodní rada souhlasí s vyplacením odměny br. Janu Plecháčkovi za lektorskou činnost na právně - administrativně - správním semináři.

Správa církve

Termíny zasedání synodní rady na r. 2012

Synodní rada stanovuje termíny svých zasedání na r. 2012 takto: 10.1., 24.1., 7.2., 21.2., 6.3., 20.3., 3.4., 17.4., 9.5., 22.5., 5.6., 19.6., 3.7., 31.7., 21.8., 4.9., 18.9., 2.10., 16.10., 30.10., 13.11., 27.11., 11.12.

Zápis z konventu Jihočeského seniorátu ze dne 5. 11. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zápis z konventu Jihočeského seniorátu a potvrzuje volbu seniorátního kurátora Jana Růžičky.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů (SV)

Synodní rada vzala a vědomí zprávy ze zasedání seniorátních výborů: Jihočeského, Poděbradského, Východomoravského a Brněnského seniorátu.

Hymnologie

Zpráva o 18. sbormistrovském kurzu s Lotharem Mohnem

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o sbormistrovském kurzu, který se konal 28. - 30. 10. 2011 v Sola gratia – v Bystřici pod Hostýnem. Kurzu se účastnilo přes 60 uchazečů.

Hospodářské věci - vnitřní

Miriam Kalhousová - rezignace na členství v ekonomickém poradním odboru synodní rady (EPO)

Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Miriam Kalhousové na členství v poradním odboru ekonomickém.

Ekumenické vztahy

EAKE - 48. výroční zasedání v Berekfürdö 5. - 8. 5. 2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu J. Špinarové, která se zasedání zúčastnila.

Synod Ev. církve v Rakousku 23. - 26. 10. 2011 v Leibnitz

Synodní rada vzala na vědomí zprávu P. Kašpara.

EKECH Štrasburk 22.-25.9.2011

Synodní rada vzala na vědomí zprávu L. Moravetze.

Synod EKBO 26. - 29. 10. 2011 v Berlíně

Synodní rada bere na vědomí předloženou zprávu i informaci br. synodního seniora o tom, že biskup EKBO Markus Dröge zprostředkovává ČCE kontakt na odborníky, kteří by mohli být nápomocni v otázkách investování v období po majetkovém narovnání.

Synod SCEAV 14. - 15. 10. 2011 v Českém Těšíně

Synodní rada vzala na vědomí zprávu B. Červenky.

Evropská konference žen LWF v Krakově 6. - 8. 12. 2011

Synodní rada vzala na vědomí, že Zuzana Maroszová onemocněla a konference v Krakově se nezúčastnila.

Dokument poradního odboru synodní rady pro společenské a mezinárodní záležitosti (POSM) ke sjednocování Evropy

Synodní rada přijímá návrh stanoviska POSM ke sjednocování Evropy a důkladněji jej prodiskutuje po zasedání SR 13. 12. 2011.

Evangelická akademie

Martin Čech - nabídka spolupráce Českobratrské církve evangelické a České biskupské konference (ČBK) v oblasti církevního školství

Synodní rada souhlasí se záměrem spolupráce ČCE a ČBK v oblasti školství a pověřuje Martina Čecha, aby vypracoval a předložil novou smlouvu o spolupráci pro rok 2012.

Křesťanská služba

Žádost o příspěvek z Fondu křesťanské služby - Věra Pleskotová

Synodní rada souhlasí s výplatou příspěvku na stěhování ses. Věře Pleskotové.