Sborová zásilka

Sborová záslika 1/2012

Sborová zásilka – leden 2012

Milé sestry a milí bratři,
s lednovou sborovou zásilkou Vás pěkně pozdravujeme z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:


Biblické heslo pro rok 2012

Stanovisko SR ČCE ke sjednocování Evropy + průvodní dopis

Informace ekonomického oddělenívýkaz hospodaření za rok 2011, rozpočet na rok 2012, přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2012, rozdělení sbírky solidarity na rok 2012, pozvání na setkání účetních farních sborů

Pamětní oddací list – připomenutí možnosti objednávek

Informativní pošta:


Informace z ekumenického oddělení – Ekumenický studijní kurz v Josefstalu, Noc kostelů 2012, Želivské teze, Ekumenické fórum křesťanských žen v Evropě

Přehled akcí pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ČCE v roce 2012

Nabídka pobytu pro rodiče s malými dětmi – březen 2012, Herlíkovice

Pozvání na seminář pro faráře i laiky: Předávání víry?! – březen 2012, Praha – Kobylisy

Jarky v Herlíkách – pozvání k zimním pobytům

Autopůst – výzva poradního odboru pro otázky životního prostředíDalší informace:


• Evidenční dotazník sborů za rok 2011 je připraven v nové podobě (sdružení Evangnet jej vytvořilo na webu) a bude do sborů rozeslán začátkem příštího týdne zvláštní zásilkou.

• Bohoslužebné náčiní pro kapli Evangelické teologické fakulty UK: prosíme Vás, pokud je u Vás ve sboru nevyužité bohoslužebné náčiní a mohli byste ho věnovat do užívání pro kapli ETF, ohlaste se v sekretariátu ÚCK (sekretariat@e-cirkev.cz). Děkujeme!

Těšíme se na příjemnou spolupráci v novém roce a přejeme vše dobré.

Jménem všech pracovníků ÚCK

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice