Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2012

Sborová zásilka – únor 2012

Milé sestry, milí bratři,

s únorovou zásilkou Vás zdravíme z ústředí.

úřední pošta:

informativní pošta:

Další informace:

  • k zákaznické kartě ČD: pro r. 2012 platí stejné ustanovení jako vloni:

Zaměstnanci ČCE a jiné osoby, které vykonávají pracovní cesty ve prospěch povšechného sboru, mají nárok na úhradu nákladů zákaznické karty Českých drah IN 25 v případě, že předpokládaný počet kilometrů ujetých při pracovních cestách v 1 kalendářním roce bude činit více než 1 000 km.

  • badatelna Ústředního archivu ČCE je od 5.1.2012 opět otevřena s tímto provozem:

čtvrtek: 12.30 – 16.00
pátek: 9.30 – 16.00 (polední přestávka 12.00 – 12.30)

  • personální informace:

- od 1.2.2012 je v ÚCK opět plně obsazena funkce náměstka pro personalistiku a vzdělávání. Mgr. Martina Sklenářová převzala kromě této agendy také řízení Ústředí Evangelické akademie

- Olga Navrátilová, právní poradkyně ÚCK bude v době od 1.3. – 30.6.2012 na studijním pobytu v cizině. V ÚCK proto není možné v této době poskytovat sborům právní konzultace.

Se srdečným pozdravem

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice