Sborová zásilka

Sborová zásilka 3/2012

Sborová zásilka – březen 2012

Milé sestry, milí bratři,

s březnovou zásilkou vás pěkně pozdravujeme z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Podrobný program se objeví v aktualitách na www.e-cirkev.cz a přihlášeným ho pošle oddělení výchovy a vzdělávání.

Další informace:

S přáním krásných jarních dní a požehnaných Velikonoc

Lydie Gallusová

vedoucí tajemnice