Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2012

Sborová zásilka – duben 2012

Milé sestry a bratři,

posíláme dubnovou sborovou zásilku a zdravíme Vás z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

- Romové v ČR (Irena Kašparová)
- Duchovní život Romů na Vsetíně (Marta Doubravová)
- Poznámky ke vzdělávání Romů v ČR (Eva Potměšilová)
- Sociální inkluze Romů náboženskou cestou (referát přednesl Dušan Vagaský z Generálního biskupského úřadu Evangelické církve a.v. na Slovenku)

Informativní pošta:

S přáním všeho dobrého

Lydie Gallusová

vedoucí tajemnice ÚCK