Sborová zásilka

Sborová záslika 10/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím ČCE
V Praze dne 16. prosince 2009
Č.j.: SEK/1761/2009
Sborová zásilka – prosinec 2009

Milé sestry, milí bratři,
otevíráte prosincovou zásilku z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední:
- Usnesení 3. mimořádného zasedání 32. synodu
- Vyhlášení sbírky na bohoslovce a vikariát
- Adventní a vánoční pozdrav synodní rady
- Farářský kurz – program, přihláška, doporučení SR
prosíme o předání této informace také 2. farářům a vikářům!
- Termíny zasedání SR v r. 2010 + oznámení o volbě předsedy SR
- Nabídka místa spirituála pro Konzervatoř EA v Olomouci a pro SOŠS - EA v Náchodě

Informativní:
- Informace z ekumenického oddělení – Alianční týden modliteb a Týden modliteb za jednotu křesťanů v lednu 2010 + 1 ks brožury, noc otevřených kostelů v lednu 2010, ekumenický Kirchentag Mnichov 12.-16.5.2010, informace o čtvrtletníku „V obraze o dění v ekumeně“, volba předsednictva ERC v ČR
- Nabídka zimních akcí pro mládež v r. 2010
- Dopis celocírkevního kazatele pro české sbory ve východní Evropě
- Informace o vydání sborníku „Ex archivis ecclesiae“ Ústředním archivem ČCE
- Informace a poděkování za sbírku šatstva pro Kosovo
- Nabídka vánočního pobytu v Herlíkovicích
- Nabídka vsetínského horního sboru CD s písněmi z EZ
- Telefonní seznam ÚCK

Věnujte prosím pozornost ještě dalším sdělením:
- S touto zásilkou dostává každý sbor jeden výtisk nového přírůstku do „Knižnice studijních textů ČCE“ s názvem „Cesta církve I“. Jde o první soubor prací z dílny členů a spolupracovníků komise (předseda br. Pavel Hlaváč) ustavené synodem v r. 2006, jejímž zadáním je doplnit dokument z roku 1993 „Cesta církve v letech 1945 až 1989“.

Informace z ÚCK:
- Zastihla nás další rána v ekonomickém oddělení:
Ing. Dagmar Kailová, která nastoupila na místo vedoucí oddělení koncem srpna t.r., požádala o ukončení pracovního poměru dohodou ke konci roku 2009 ze závažných rodinných důvodů. Po zvážení situace jsme se rozhodli prozatím nevypisovat nové výběrové řízení.

Ekonomické oddělení bude od 1.1.2010 fungovat následovně:
- vedení oddělení: ekonomicko-provozní náměstek Ing. František Straka a hlavní účetní ses. Taťána Šmejkalová (v pracovním poměru od 1.1.2010, ale vypomáhá v oddělení již od listopadu t.r.).
- účetní: Ing. Jana Kocnová
Hana Svobodová
Marta Berounská
- pokladní: Hana Kurešová
Místo mzdové účetní bude nově obsazeno, neboť s dosavadní mzdovou účetní Ing. Eliškou Drncovou byl po dohodě koncem listopadu 2009 ukončen pracovní poměr.
V případě dotazů ke mzdám se obracejte:
do konce roku 09 na personální oddělení, ses. Evu Žváčkovou, od Nového roku na ses. Táňu Šmejkalovou.
Děkujeme za pochopení.
Kontakty naleznete v přiloženém telefonním seznamu zaměstnanců ÚCK.

Personální oddělení:
Eva Žváčková – vedoucí oddělení
Jitka Zubcová – referentka, nastoupila k 15.12.2009
Tím je oddělení obsazeno, prosíme jen o shovívavost a trpělivost, než se obě pracovnice dostatečně zapracují. Církevní agenda je pro ně nová.

Oddělení výchovy a vzdělávání:
K 31.12.2009 končí pracovní poměr v ÚCK ses. Eva Balcarová.
Na místo vedoucí/ho oddělení výchovy a vzdělávání bylo vypsáno výběrové řízení.
Zatím proběhlo první kolo, druhé kolo je naplánováno na 4.1.2010.
Od 1.1.2010 přebírá vedení oddělení do doby obsazení místa vedoucího náměstek pro vzdělávání br. Martin Čech, referenti oddělení: ses. Marie Stolařová (na 100% úvazek) a br. Jakub Hála (50% úvazek).

V týdnu mezi svátky 28. – 31. 12. 2009 nebude Ústřední církevní kancelář fungovat, z úsporných důvodů je vyhlášena dovolená.
Od pondělí 4. 1. 2010 už zase budeme k dispozici.

Jménem všech zaměstnanců Ústřední církevní kanceláře děkuji upřímně Vám všem, kdo jste nám projevovali podporu v tomto roce, který byl pro kancelář nesmírně těžký a složitý. Stále ještě není vše ustáleno a zřejmě to ještě chvíli potrvá. Věřím však pevně, že jsme na dobré cestě.

Děkujeme za pochopení, když vše není vždy perfektní. Snažíme se ze všech sil.
Těšíme se na dobrou spolupráci v novém roce a přejeme pokojné dny adventní, radostné dny sváteční a vše dobré v novém roce.
Boží požehnání a ochranu vyprošujeme pro nás všechny.

Srdečně Vás zdraví
Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice