Sborová zásilka

Sborová zásilka 3/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické

Praha, 17. března 2010
Č.j.: ÚCK/420/2010
Sborová zásilka – březen 2010

Milé sestry, milí bratři,
s březnovou zásilkou přijměte pěkné jarní pozdravy z Ústřední církevní kanceláře.

Obsah zásilky:

Úřední pošta:
- Vyhlášení sbírky na Hlavní dar lásky Jeronymovy jednoty
- Zásady pověřování kazatelů pro duchovenskou službu ve zdravotnických aj. zařízeních

Informativní pošta:
- Pozvání k ekumenickým akcím – 13. studijní den ERC, Noc otevřených kostelů, Berlínský biblický týden, 400. výročí Žilinské synody
- Pozvání na evangelizační kurz, TJAK Běleč, 31.7.–7.8.2010 – pozvánka + pokyny + přihláška (v příloze)
- Odd. výchovy a vzdělávání hledá lékaře, fyzioterapeuta a dobrovolníky-asistenty na letní tábor pro děti s postižením
- Pozvánka na letní kurzy pro varhaníky (mládež, střední generace, senioři), Bystřice pod Hostýnem, červenec 2010
- Nabídka rodinných rekreací v Chotěboři v r. 2010 + přihláška
- Pozvání k velikonočnímu pobytu v Horském domově v Herlíkovicích – s určením ceny pobytu
- Nabídka Střediska pro zrakově postižené Diakonie ČCE

Další informace:
- Informace o nových webových stránkách ČCE a el. adresách ÚCK a SR
Vážené sestry a vážení bratři, s radostí Vás informujeme o tom, že byly spuštěny nové webové stránky Českobratrské církve evangelické: www.e-cirkev.cz. Jejich cílem je prezentovat základní údaje o církvi, včetně důležitých kontaktů a materiálů a o životě a aktivitách církve. Mají sloužit jak pro vnitřní potřebu církve, tak pro komunikaci s veřejností. Více se dočtete v rozhovoru s T. Najbrtem – viz hlavní stránka webu, rozhovor – ikona vpravo nahoře.
Obsah dosavadních webových stránek www.srcce.cz se stal součástí www.e-cirkev.cz.
Zároveň se spuštěním nových webových stránek byly změněny e-mailové adresy zaměstnanců Ústřední církevní kanceláře a synodní rady. Všechny adresy jsou nyní ve formátu prijmeni@e-cirkev.cz. Dosavadní adresy jsou automaticky přesměrovány na adresy nové, což zaručuje doručení všech e-mailů adresátovi.
V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností neváhejte kontaktovat webmastera Tomáše Najbrta na adrese web@e-cirkev.cz.

- Informace o výsledku dobrovolné sbírky na Haiti
Synodní rada ukončila k datu 28.2.2010 dobrovolnou sbírku na pomoc Haiti, postiženému zemětřesením. Průběžné informace, jejichž součástí byl i způsob nakládání s vybranou částkou, jste obdrželi s minulou sborovou zásilkou. Nyní Vám již můžeme sdělit konečný výsledek sbírky, který činí 1 577 911,20 Kč.
Všem dárcům děkujeme!
Částky došlé po datu uzavření sbírky budou vloženy do fondu sociální a charitativní pomoci pro pozdější použití.

- Informace k žádostem o půjčky z Fondu křesťanské služby,
informace o vikariátu, jáhenské praxi a pro studenty bohosloví
Agendu převzala ses. Monika Voženílková,
kontakt: vozenilkova@e-cirkev.cz, tel. 224 999 272.
Proto se prosím obracejte přímo na ni.

S přáním radostných velikonočních svátků Vás srdečně zdraví
i jménem všech spolupracovníků ÚCK

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice