Sborová zásilka

Sborová zásilka 5/2012

Sborová zásilka – květen 2012

Milé sestry, milí bratři,

zasíláme Vám květnovou sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Milé sestry, milí bratři, učitelé náboženství a pracovníci s mládeží!

Nabízíme vám možnost objednat si pracovní listy pro vyučování a přípravu ke konfirmaci.

Autory jsou David Balcar, Petr Gallus, Zdeněk Šorm, graficky zpracovala Lydie Férová.

Pracovní listy lze zakoupit za dotovanou cenu 250,- Kč pouze na oddělení výchovy a vzdělávání. Objednávky zasílejte na vychova@e-cirkev.cz.

Následně bude možno listy zakoupit i v knihkupectví Kalich, ovšem za komerční cenu.

Další informace naleznete v přiloženém letáčku.

S případnými dotazy se obracejte na oddělení výchovy a vzdělávání.

Informativní pošta:

Další informace:

Nabízíme možnost objednat si ručně vyšívané a paličkované farářské tabulky. Na adrese: http://www.e-cirkev.cz/clanek/2390-Nabidka-tabulek-pro-farare/index.htm si můžete prohlédnout jejich fotografie. V případě bližšího zájmu kontaktujte ses. Moniku Voženílkovou (vozenilkova@e-cirkev.cz, telefon 224 999 272).

Se srdečným pozdravem jménem všech spolupracovníků ÚCK

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice