Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2012

Sborová zásilka – červen 2012

Milé sestry, milí bratři,

srdečně Vás zdravíme a posíláme letní sborovou zásilku.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Součástí této sborové zásilky je i výzva Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE, kterou rovněž doporučujeme Vaší pozornosti.

Připomínka:

na webu e-cirkev.cz, v rubrice Dokumenty

(http://www.e-cirkev.cz/rubrika/64-Dokumenty/index.htm) jsou k nalezení různé manuály pro sborovou práci – např. při povolávání kazatelů a při dalších administrativních úkonech. Jistě mohou být dobrou pomocí.

Přejeme Vám krásné letní dny, odpočinek a regeneraci sil

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice, jménem pracovníků ÚCK