Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Celocírkevní kazatel navštívil Český reformovaný sbor v Peregu Mare

Ve dnech 19.-21.3.2010 celocírkevní kazatel navštívil Český reformovaný sbor v Peregu Mare /RO/. V rámci návštěvy se uskutečnilo setkání s představiteli luterského slovenského sboru v Nadlaku a v neděli v Peregu Mare se konaly české bohoslužby. V rámci návštěvy došlo také k setkání s presbytery sboru a připravoval se program pro podzimní výjezd synodní rady Českobratrské církve evangelické do Peregu Mare při příležitosti 50. výročí „posvěcení“ kostela.