Sborová zásilka

Sborová zásilka 8/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 6. října 2009
Č.j.: SEK/1420/2009

Věc: Sborová zásilka – září/říjen 2009

Milé sestry, milí bratři,
srdečně Vás zdravíme z ústřední církevní kanceláře.
V první podzimní zásilce najdete velké množství informací a nabídek.

Úřední pošta:
- Vyhlášení celocírkevní sbírky na sociální a charitativní pomoc
- Vyhlášení celocírkevní sbírky JTD
- Svolání mimořádného synodu na 21.11.2009
- Dokumenty synodu ČCE ke zpovědi a misii (Čtyři misijní artikuly, Evangelicky evangelizovat, 12 misijních výzev)

Informativní pošta:
- Informace o dobrovolné sbírce na pomoc postiženým povodněmi + nabídka popovodňové pomoci
- Sbírka šatstva pro Kosovo
- Kurz křesťanské služby – pozvánka, program + přihláška
- Seminář pro učitele nedělních škol – pozvánka + přihláška
- Pozvání na pobyt pro maminky s dětmi předškolního věku v Herlíkovicích
- Pozvání na pobyt rodinný pobyt s předškolními dětmi v Janských Lázních
- Pozvání na kurz pro podporu těla a duše v Herlíkovicích
- Nabídka ekumenických akcí (ekumenické shromáždění na Řípu, studijní kurzy VELKD v Pullachu, česko-maďarská konference pro faráře)
- Pozvánka na 14. sbormistrovský kurz (ženevské žalmy)
- Diakonie ČCE – školení dobrovolníků
- Nabídka diáře na r. 2010
- Pozvání na den otevřených dveří Konzervatoře EA Olomouc
- Nabídka Hesel Jednoty bratrské na r. 2010

Dále prosím věnujte pozornost několika sdělením:
• Informace k datovým schránkám:
V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevují neúplné a zavádějící informace o povinnostech právnických osob zřizovat pro doručování úřední pošty datové schránky. Ustanovení příslušného zákona se týkají pouze právnických osob zapsaných v obchodním rejstříku, kterými církevní sbory nejsou. Na sbory se tedy povinnost zřídit si datové schránky nevztahuje.
Olga Navrátilová
právní oddělení

• Informace z oddělení výchovy a vzdělávání:
Vážené sestry a bratři,
je čas pomalu plánovat vánoční program. Chtěla bych poprosit ty z Vás, kteří máte a jste ochotni poskytnout ostatním nějakou novou hru či pásmo, abyste tak učinili co nejrychleji. Teď je optimální čas na přípravu.
Hry/pásma vyvěsíme na stránky www.deticce.cz, kde si je budou moci ostatní pročíst a eventuálně stáhnout. Připište ke hře samotné, pro kolik je osob, jakého přibližného věku, co je vše potřeba za rekvizity apod., aby byla lepší orientace hned na první pohled. Je to dobrá vzájemná služba, kterou rádi zprostředkujeme. Materiály posílejte na adresu: vychova@srcce.cz.
Děkujeme.
Marie Stolařová

• Informace o změnách v personálním obsazení ústřední církevní kanceláře k 1. 10. 2009:
- Personální oddělení:
Po odchodu sestry Daniely Douckové k 30.9.09 je pověřena vedením oddělení pí Eva Žváčková (zvackova@srcce.cz, tel. 224 999 224).
Novým referentem oddělení je od 21.9.09 br. Pavel Akrman (akrman@srcce.cz, tel. 224 999 214).

- Ekonomické oddělení:
od 24.8.09 se stala vedoucí oddělení Ing. Dagmar Kailová (kailova@srcce.cz, tel. 224 999 227, mobil: 739 244 784)
Stálými pracovnicemi oddělení jsou:
- pí Hana Svobodová – účetní (faktury)
- pí Marta Berounská – účetní (cestovní příkazy)
velká omluva: nedopatřením nebyla minule zmíněna ve výčtu pracovnic
- pí Hana Kurešová – pokladní
- Ing. Eliška Drncová – mzdová účetní.
Práci hlavní účetní vykonává do konce t. r. Ing. Jana Kocnová,
pí Michaela Mimrová je účetní na výpomoc do 31.12.09,
pí Jana Fučíkovská vypomáhá s účtováním středisek Běleč a Chotěboř.

- Provozní oddělení:
K 1.10.2009 nastoupil na pracovní pozici řidič/referent provozního oddělení br. Jindřich Lukeš.
- Do ekumenického oddělení nastoupí k 1.11.2009 jako referentka pro anglicky mluvící oblast ses. Zuzana Soběslavská (zástup za MD).
V naději, že se noví pracovníci dobře a rychle zapracují a že se situace ustálí, abychom mohli v klidu a spolehlivě pracovat a také s prosbou, abyste na ústředí církve mysleli v dobrém a na modlitbách, protože prochází velikými změnami a vůbec to není jednoduché, Vás pozdravuji a děkuji.

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice