Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 14. srpna 2009
Č.j.: SEK/1169/2009

Sborová zásilka – srpen 2009

Milé sestry, milí bratři,
zdravíme Vás uprostřed léta a po červencové pauze zasíláme srpnovou poštu z ústředí.

Úřední pošta:
- Vyhlášení řízení o změně CZ
- Vyhlášení celocírkevní sbírky na křesťanskou službu
- Vyhlášení dobrovolné sbírky na pomoc cizincům v sociální nouzi
- Informace a prosba komise „Cesta církve v letech 1945-1989“

Informativní pošta:
- Plakát na Sjezd (nejen) evangelické mládeže – Kolín 09
- Nabídka ekumenického oddělení – teologické dny v Lipsku, mezinárodní seminář ve Wittenbergu, brožurka k sexuálnímu vykořisťování žen a dětí
- Výzva staršovstva FS ČCE v Poličce k přímluvným modlitbám a činům na podporu kubánského lékaře Darsí Ferrera
- Pozvánka k akci „Do kostela na kole“
- Evangelický týdeník – Kostnické jiskry

Další informace:
· Na základě oslovení ze strany redakce Evangelického týdeníku – Kostnických jisker posíláme do každého sboru po dvou číslech rozšířeného vydání a tlumočíme žádost, abyste ve sboru rozšířili výzvu a nabídku k odběru ET-KJ. Podrobnější informace najdete na str. 2.

· Personální situace v ÚCK:
- Funkci zastupujícího šéfredaktora Českého bratra vykonává od 1. 7.09 do 31.12.09 br. Mgr. Tomáš Pavelka (na částečný úvazek). Na podzim t.r. proběhne nové kolo výběrového řízení na pozici šéfredaktora.
- K 31.7.09 ukončil pracovní poměr dohodou vedoucí provozního oddělení p. David Bareš. Vedení provozního oddělení převzal br. Ing. František Straka, jeho zástupcem se stal br. Martin Fryščok. Hledáme vhodného pracovníka na pracovní pozici řidič/údržbář – podrobné informace v příloze. Přihlášky možno zasílat do 31.8.09.


Aktuální personální obsazení ekonomického oddělení:
- nová vedoucí oddělení, Ing. Dagmar Kailová, nastoupí 24.8.09.
- Stálými pracovnicemi jsou:
ses. Hana Svobodová – účetní
ses. Hana Kurešová – pokladní
ses. Ing. Eliška Drncová – mzdová účetní.
- Práci hlavní účetní vykonává ses. Ing. Jana Kocnová – dlouhodobá výpomoc a ses. Michaela Mimrová – účetní – výpomoc do 31.12.09.

Pracovnice ekumenického oddělení Mgr. Magda Matulíková odešla v červenci t.r. na mateřskou dovolenou, proto bude přijat pracovník na zástup.

Od 1.9.09 nastoupí do funkce farářky mládeže – vedoucí oddělení mládeže Mgr. Marie Medková, povolaná synodem.

Od 1.9.09 zahájí činnost na částečný úvazek také nová pracovnice spisovny, pí Jana Dvořáková.

· Dále věnujte, prosím, pozornost sdělení br. Bohdana Pivoňky:
Ústředím církví v ČR, podílejících se na duchovní službě ve věznicích
Vážení, bratři a sestry,
prosím, upozorněte ve svých církevních jednotách na možnost zneužívání žádostí vězněných osob o hmotnou podporu, vždy pochopitelně s eticky pádným odůvodněním, na něž jsou křesťanská srdce citlivá (ku př. žádost odůvodněná hmotnou nouzí, nebo pátráním po svém původu, příp. doplněná žádostí o bibli, atd). Před časem jsme měli případ, kdy se dopisy stejného znění, požadující značkové oblečení, a pod., hromadně opisovaly a byly zasílány na adresy far, někdy i adres vdov po protestantských farářích. I taková je realita.
Vždy není na škodu postupovat „před akcí“ víc s racionální rozvahou než s emocí a kontaktovat nejbližšího vězeňského kaplana. Přílišnou dobrosrdečností spíše degradujeme cílenou duchovenskou péči, než pastoračně pomáháme.
Díky za pozornost,
Váš Bohdan Pivoňka
Praha, 31.7.2009
Mgr. Bohdan Pivoňka,
hlavní kaplan VS ČR
244 024 434, 723 782 651
bpivonka@grvs.justice.cz
Soudní 1a, 140 67 Praha 4

Z ústřední církevní kanceláře Vás jménem všech pracovníků srdečně zdraví a hezký zbytek léta přeje

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice