Sborová zásilka

Sborová zásilka 6/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 17. června 2009
Č.j.: SEK/880/2009

Sborová zásilka – červen 2009

Milé sestry, milí bratři,
zasíláme Vám obsáhlou červnovou sborovou zásilku a také pěkné pozdravy z Ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:
- Usnesení 2. mimořádného zasedání 32. synodu ČCE
- Usnesení 3. zasedání 32. synodu ČCE
- Vyhlášení celocírkevní sbírky solidarity sborů
- Stanovení administrátorů CMS + formulář T-Mobile „Stanovení/zrušení administrátorů“
- Výzva ke kontrole údajů o sborech pro přípravu schematismu v EK 2010
- Informace k povolávání kazatelů z jiných evangelických církví

Informativní pošta:
- Informace SR o vývoji jednání mezi státem a církvemi ve věci majetkového narovnání
- Informace k případu zpronevěry finančních prostředků v ÚCK
- Pozvání k ekumenickým akcím + pořad bohoslužeb na Ekumenickou neděli
- Nabídka pracovních listů ke katechetické příručce a Biblických domalovánek
- Informace fundraiserky – grantové možnosti
- Nabídka vozidel Ford

Další informace:
- Situace v personálním oddělení ÚCK:
k 1. 6. 2009 nastoupila nová pracovnice paní Eva Žváčková.
Zároveň oznámila výpověď dlouholetá pracovnice tohoto oddělení, sestra Daniela Doucková. Proto hledáme zkušenou pracovnici, členku ČCE se znalostí naší církve. Vzhledem k faktu, že nově nastoupivší paní Eva Žváčková není členkou ČCE a se životem církve se teprve začíná seznamovat, je naprosto nutné, aby nová pracovnice byla z ČCE.
Velice Vás prosím o spolupráci při hledání vhodné osoby. Nástup nejpozději v září t.r.
- ÚCK připravuje aktualizaci brožurky „Možnosti rekreace v ČCE“. Prosíme proto všechny sbory, které nabízejí ubytovací kapacity a rády by tuto informaci zprostředkovaly v rámci ČCE, aby kontaktovaly pracovnici sekretariátu ses. Moniku Voženílkovou (vozenilkova@srcce.cz). Děkujeme.

Se srdečnými pozdravy a přáním hezkých letních dní

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice

download