Sborová zásilka

Mimořádná sborová zásilka červen 2009

Všem sborům a kazatelským stanicím Českobratrské církve evangelické

V Praze dne 9. června 2009
Č.j.: SEK/928/2009

Milé sestry a bratři,

Synodní rada ČCE přijala s lítostí informace o povodni v oblasti Nového Jičína na severní Moravě, která si vyžádala i oběti na lidských životech. Cítíme s pozůstalými a chceme pomoci těm, kteří utrpěli materiální škodu. Pokud je nám známo, jsou mezi hmotně postiženými i členové sboru v Hodslavicích.

Na místo záplavy odjel člen povodňové komise Diakonie ČCE Pavel Kalus, který bude organizovat konkrétní pomoc postiženým.

Synodní rada rozhodla 25. června 2009 uvolnit pro pomoc postiženým záplavami 100 000 Kč z Fondu charitativní a humanitární pomoci. O způsobu realizace pomoci bude rozhodnuto podle aktuální potřeby.

Synodní rada vypisuje dobrovolnou sbírku na pomoc postiženým povodní. Pokud se rozhodnete se ke sbírce připojit, zasílejte své příspěvky na konto číslo: 478496703/0300

Variabilní symbol: 926202xxxx (variabilní symbol Vašeho sboru).

Za vaši pomoc děkujeme

Pavel Klinecký
náměstek synodního seniora

Pavel Stolař
náměstek synodní kurátorky