Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2012

Sborová zásilka – září 2012

Milé sestry, milí bratři,

po letní pauze Vás srdečně zdravíme s bohatou zásilkou.

Úřední pošta:

  • Zahájení řízení o změnách §§ 9, 11, 20, 21, 22, 23, 26 a 34 Církevního zřízení (usnesení synodu č. 11) + související návrhy změn příslušných řádů

- průvodní dopis synodní rady

- příloha č. 1 – tabulka – odhad dopadu úplného samofinancování na potřebu zvýšení obětavosti sboru

- příloha č. 2 – dotazník

- příloha č. 3 – tabulka – struktura salárníků, význam jednotlivých skupin salárníků pro financování sboru

Tyto dokumenty najdete na webu e-cirkev v uzavřené sekci pro sbory!!! >>>

  • Postavení a situace malých sborů v církvi (usnesení synodu č. 44):

- průvodní dopis synodní rady

- synodní tisk č. 18/10

- příloha k tisku č. 18/10 – sumarizace výsledků dotazníkového šetření za 14 seniorátů ČCE

33. synod na svém 1. zasedání v květnu r. 2011 přijal usnesení č. 35, jímž vyzval vládu ČR a obě komory parlamentu ČR, aby s ohledem na narůstající počet občanů, kteří se ocitají v neřešitelných finančních situacích v důsledku zneužití nedostatečné finanční gramotnosti (např. poskytováním nesplatitelných a nemravných půjček, neprůhlednými smlouvami apod.) připravily účinnou legislativu a další účinné nástroje, které budou chránit občany před nemravnými finančními praktikami.

Letošnímu zasedání synodu byl předložen tisk obsahující odpovědi oslovených představitelů (předsedy vlády i předsedů obou komor parlamentu) a také materiál, který k tématu finanční gramotnosti připravila Diakonie ČCE. Na základě usnesení synodu č. 34 vám tento souhrnný materiál zasíláme.

  • Dokument ke sjednocování Evropy (usnesení synodu č. 38)

2. zasedání 33. synodu v červnu t.r. rovněž přijalo „Dokument ke sjednocování Evropy“. Jde o text připravený poradním odborem SR pro společenské a mezinárodní záležitosti, který jste dostali se sborovou zásilkou v lednu t.r. (tehdy jako stanovisko synodní rady). Nyní tedy jde o dokument přijatý synodem ČCE.

  • Aktualizovaná verze Praktického rádce pro povolávání kazatelů ve farních sborech ČCE reagující na změnu řádů po 2. zasedání 33. synodu je k dispozici na webu e-cirkev.cz, v rubrice Dokumenty (http://www.e-cirkev.cz/rubrika/64-Dokumenty/index.htm). Jde o dokument, který dává návod sborům jak hledat kazatele, jednat s kandidátem, připravovat povolací listinu, zorganizovat novou či opakovanou volbu, či předat sbor. Dokument je doplněn řadou vzorových listin, které přijdou vhod i sborům, které zrovna kazatele nehledají.

Informativní pošta:

Další sdělení:

  • Informace z ÚCK:

- Od 1.7.2012, po dobu mateřské dovolené Ing. Věry Štulcové, je pověřena vedením ekonomického oddělení Ing. Marie Levá,

tel.: 224 999 279, leva@e-cirkev.cz

- Mgr. Martina Sklenářová, ředitelka Evangelické akademie nadále vede úsek vzdělávání.

Personální agendu vyřizuje od 1.8.2012 přímo vedoucí personálního oddělení Eva Žváčková, tel.: 224 999 224, mobil: 603 186 210, zvackova@e-cirkev.cz.

Funkce náměstka pro personalistiku a vzdělávání zůstává dočasně neobsazena.

  • Nabízíme k bezplatnému odběru chorálníky „Výběr písní z Evangelického zpěvníku“ (modrá kniha formát A4, vydáno r. 1980 v Německu).

Podmínky způsobu příp. odběru budou řešeny individuálně.

Zájem hlaste na adrese sekretariat@e-cirkev.cz či telefonicky na čísle 224 999 211.

S přáním všeho dobrého, jménem pracovníků ústřední církevní kanceláře

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice