Sborová zásilka

Sborová zásilka 9/2012

Sborová zásilka – listopad 2012

Milé sestry, milí bratři,

přijměte listopadovou sborovou zásilku a pěkné pozdravení z ústředí církve.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další informace :

personální změny v ústřední církevní kanceláři:

  • ekonomické oddělení: od 1.10.2012 nahradila Jana Fraňková (úvazek 0,5) na pozici samostatné účetní pí Evu Antlovou. Kontakt: jfrankova@e-cirkev.cz, tel.: 224 999 279
  • synodní rada rozhodla o přijetí ses. Kláry Černé na místo programového pracovníka pro církevní střediska – viz usnesení synodu č. 61 (tisk 18/13), nástup v prosinci 2012 (pozice se zřizuje prozatím na 2 roky, programový pracovník spadá do oddělení výchovy a vzdělávání ÚCK)
  • nově vypsané výběrové řízení na pozici vedoucího tajemníka/tajemnice ÚCK proběhne v prosinci 2012

S přáním pokojných nadcházejících adventních dní

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice