Sborová zásilka

Sborová zásilka 10/2012

Sborová zásilka – prosinec 2012

Milé sestry, milí bratři,

posíláme prosincovou sborovou zásilku a pozdravy z ústřední církevní kanceláře.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Další sdělení:

Dne 6. prosince t.r. vyhlásila synodní rada dobrovolnou sbírku na pomoc syrským uprchlíkům. Pokud jste se rozhodli ve vašich sborech tuto sbírku podpořit, prosíme, odešlete její výtěžek na uvedený účet nejpozději do 15. února 2013.

Děkujeme!

S touto zásilkou posíláme dva plakáty vztahující se k budoucím výročímprvní s přehledem všech výročí od roku 2013 až do roku 2018 a druhý pro výročí roku 2013. Plakáty jsou určeny pro propagaci výročí na sborech dle Vašeho uvážení. Soubory jsou v tiskové kvalitě, abyste si je případně mohli nechat vytisknout v požadovaném množství.

Pro posílení personálního oddělení byla v prosinci t.r. přijata na místo referentky sl. Ilona Koliášová, přítomna denně 8 – 12 hod. (úvazek 0,5). Po zapracování bude zastupovat ses. Evu Žváčkovou v době její nepřítomnosti. Kontakt: koliasova@e-cirkev.cz, tel.: 224 999 277.

Výběrové řízení na funkci vedoucího tajemníka/tajemnice ÚCK bude ukončeno 20.12.2012. O výsledku budete vyrozuměni samostatnou zprávou.

Přejeme Vám pokojné a radostné Vánoce.

Jménem zaměstnanců ÚCK

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice