Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 20. 12. 2012

Vybrané body ze zápisu z mimořádného zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 20. 12. 2012, které je možné zveřejnit

Výchova mládeže

Hledání celocírkevního faráře mládeže

Na dobu, než bude vybrán a synodem zvolen nový farář mládeže, synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyhledat dočasnou (do června 2013) pomoc do oddělení mládeže na 0,75 pracovního úvazku.

Stát a církev

Zavádění duchovní služby u Police ČR a HZS ČR - dopis ministra vnitra

Synodní rada ČCE obdržela dopis ministra vnitra ve věci zřízení duchovní služby u složek Policie ČR a příp. i Hasičského záchranného sboru ČR. Ministr Kubice v něm nabízí ČCE, resp. členským církvím ERC, spolupráci formou konzultací v oblasti možného vzniku duchovní služby u PČR a HZS. Navrhuje např. uzavření DPP či DPČ s vybranou osobou na rok 2013. Žádá proto o delegaci kompetentního zástupce, který by splňoval podmínku ukončení magisterského studia teologie a min. 5 let působení na církevním sboru. Nominovat takového spolupracovníka mohou všechny církve v ERC, konečný výběr tedy bude na předsednictvu ERC. Synodní rada bere na vědomí dopis ministra vnitra a v něm naznačený postup zavádění duchovní služby u Policie ČR a HZS ČR. Synodní rada ukládá statutárním zástupcům ČCE připravit dopis kazatelům ČCE s nabídkou možnosti přihlásit se jakožto konzultant v oblasti zavádění duchovní služby u Policie ČR a HZS ČR.