Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Nový sborník Ústředního archivu Českobratrské církve evangelické

V prosinci roku 2009 vydala synodní rada Českobratrské církve evangelické sborník Ústředního archivu ČCE „Ex archivis ecclesiae. Sborník příspěvků historiků a archivářů k dějinám Českobratrské církve evangelické a jejích předchůdkyň, evangelických církví augsburského a helvetského vyznání v českých zemích“.

Sborník je možné zakoupit za cenu 120,- Kč (včetně DPH):
– v Ústředním archivu ČCE, kontakt ZDE
– na synodu ČCE v květnu 2010.