Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2013

Sborová zásilka – leden 2013

Milé sestry, milí bratři,

pěkně Vás zdravíme v novém roce z ústředí církve s první sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

- Výkaz hospodaření za rok 2012 + rozpočet na rok 2013 (samostatná příloha)

- Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2013 (samostatná příloha)

- Rozdělení sbírky solidarity na rok 2013

- Upozornění na podání daňového přiznání k dani darovací

Informativní pošta:

Další informace:

  • Informace o personálních změnách v ÚCK:

- v archivu: od 1.1.2013 pracuje ses. Vendulka Zejfartová na plný úvazek, dr. Eva Fialová nadále na úvazek 0,35 (přítomna ve 2. polovině měsíce)

- v oddělení výchovy a vzdělávání: pracuje od poloviny ledna 2013 ve funkci referenta br. Filip Halama (úvazek 0,5)

- v oddělení mládeže: ses. farářka Marie Medková právě nastupuje na mateřskou dovolenou, jednání ve věci jejího nástupce pokračují

- vedení ÚCK: br. Martin Kocanda přebírá během ledna agendu kanceláře a funkci vedoucího tajemníka plně převezme od 1.2.2013.

Milé sestry, milí bratři, dovolte mi při této příležitosti poděkovat za několikaletou spolupráci a (v souvislosti s mým odchodem do důchodu) rozloučit se s Vámi s přáním všeho dobrého pro práci ve Vašich sborech i pro Vás osobně: Boží požehnání, dostatek sil a energie, radost a pěkná společenství především.

Srdečné pozdravy do všech stran!

Lydie Gallusová, vedoucí tajemnice ÚCK