Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2013

Sborová zásilka – únor 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

- doporučený postup pro poskytování podkladů z katastru nemovitostí

- obecné zásady pro zadávání úloh do dálkového přístupu katastru nemovitostí

- formulář pro porovnávání parcel dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí

Informativní pošta:

Další informace:

  • Připomínáme usnesení synodní rady, aby všechny farní sbory provedly opětovnou kontrolu, zda v jejich vlastnictví nebyl majetek zabavený v době nesvobody a podaly o tom do 28. února 2013 ÚCK (sekretariat@e-cirkev.cz) zprávu, a to i v případě, že sbor žádný zestátněný majetek neměl.
  • Komise pro církevní výročí upozorňuje na nově spuštěné webové stránky www.nase-reformace.cz. Vedle mnoha zajímavých textů k jednotlivým výročím si na těchto stránkách můžete stáhnout také plakát, kterým mohou sbory zvát na vlastní akce v rámci roku Bible kralické:

(http://www.nase-reformace.cz/wp-content/uploads/2013/01/Vyroci-Bible-kralicke_plakat_sbory.pdf).

Rádi bychom Vaše sborové aktivity k výročí Bible kralické zveřejnili na našich webových stránkách a také na stránkách obce Kralice nad Oslavou (www.bible-kralicka.cz). Proto prosíme sbory, které takové aktivity plánují, aby je nahlásili ekumenickému oddělení ÚCK (ekumena@e-cirkev.cz). V příští sborové zásilce Vám pošleme informace k plánovaným oslavám v Kralicích nad Oslavou 13. – 15. září 2013.

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK