Sborová zásilka

Sborová zásilka 3/2013

Sborová zásilka – březen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Informativní pošta:

  • Nabídka letních akcí pořádaných oddělením výchovy a vzdělávání ÚCK

(průvodní dopis, plakátek, přihlášky, výzva pro dobrovolníky k dětem s postižením)

Další informace:

Rádi bychom také upozornili na k 1. 4. 2013 mírně pozměněnou organizační strukturu ÚCK, kterou v příštích dnech naleznete na našich webových stránkách www.e-cirkev.cz.

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK