Sborová zásilka

Sborová zásilka 5/2013

Sborová zásilka – květen 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky, ve které naleznete:

Úřední pošta:

Průvodní slovo SR:

Tento dokument je míněn jako podnět k dalšímu přemýšlení. Pokouší se poskytnout souhrnný pohled na život v různosti, jakou nově, a stále více, poznáváme. Synodní rada tento materiál svého Poradního odboru pro společenské a mezinárodní záležitosti přijala a věří, že může posloužit jak k utváření postojů, tak i k výchově k toleranci vůči těm, kdo mezi námi hledají domov a chtějí s námi spojit svou budoucnost. Jako každý jiný materiál si ani tento dokument nečiní nárok na úplnost. Do názorové, kulturní i náboženské rozrůzněnosti však vnáší základní principy biblického přístupu i výčet zadání, která z nich vyplývají.

Přijměte proto tento příspěvek jako vodítko k dalšímu využití v podmínkách, ve kterých žijeme.

Informativní pošta:

Další informace:

  • Noc kostelů 2013

V rámci letošní Noci kostelů je možné využít prezentaci o Českobratrské církvi evangelické, která je on-line na stránkách E-církev.cz v rubrice Kdo jsme. Prezentace je k dispozici také v dalších formátech. V případě zájmu o doručení prezentace v jiném formátu, kontaktujte Tomáše Najbrta, pracovníka Ústřední církevní kanceláře pro komunikaci s veřejností a médii (e-mail: najbrt@e-cirkev.cz).

T. Najbrt zároveň prosí všechny sbory o již tradiční zprávu (text a ilustrační fotografie) z Noci kostelů ke zveřejnění na webových stránkách Českobratrské církve evangelické E-církev.cz. Krátkou zprávu můžete poslat na stejnou e-mailovou adresu.

K Noci kostelů se vztahuje také žádost sdružení Logos ČR, kterou Vám se souhlasem synodní rady předáváme – jde o šíření letáčků odkazujících na činnost a zaměření tohoto sdružení v rámci Noci kostelů ve Vašich sborech. Letáček přikládáme v elektronické podobě a prosíme Vás, uznáte-li to za vhodné, o jeho vytištění a nabídnutí návštěvníkům Noci kostelů.

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK