Informace  »  Multimedia  »  Galerie

Absolventi vikariátu 2013 dostali osvědčení k ordinované službě z rukou synodní rady ČCE