Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 25. 6. 2013

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 25. 6. 2013, které je možné zveřejnit

Sbory a pracovníci

Farní sbor (FS) ČCE v Černošíně - kandidatura Jiřího Marvána

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Jiřího Marvána za kazatele FS ČCE v Černošíně na období od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2016 na pracovní úvazek 50%.

Kašparová Jana - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření Janě Kašparové jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Brno-Židenice na 50% pracovní úvazek na období dvou let, tj. od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2015.

Voženílková Eva - zkouška ordinované presbyterky

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky sestry Evy Voženílkové a její hodnocení. Synodní rada uděluje sestře Evě Voženílkové osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbyterky, na základě kterého může sestra Voženílková požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby požádala seniora libereckého seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul sestru Voženílkovou do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 10-Vršovicích - kandidatura Matěje Opočenského

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Matěje Opočenského na místo faráře FS ČCE v Praze 10-Vršovicích na plný pracovní úvazek, na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023. Současně synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Tábor - kandidatura Ondřeje Kováče

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Ondřeje Kováče za faráře FS ČCE Tábor na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2023 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě. Synodní rada ukládá ÚCK dojednat návštěvu statutářů FS ČCE v Táboře na některé zářijové či říjnové zasedání SR.

Vikariát

Zpráva z praxe - Ludmila Míchalová Mikšíková

Synodní rada bere na vědomí, že ses. Ludmila Míchalová Mikšíková, uchazečka o vikariát, vykonala předepsanou praxi pro vstup do vikariátu na sboru ve Valašském Meziříčí u br. Daniele Hellera ve dnech 9. - 29. 5. 2013.

Hodnocení vikářů, vikářek a jáhna roč. 2012/2013

Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu, uděluje osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře/farářky ČCE Janě Hofmanové, Martině Lukešové, Matěji Opočenskému, Ondřeji Zikmundovi a Filipu Ženatému. Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů vikariátu, neuděluje Otto Miklíkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě faráře ČCE. Synodní rada, na základě doporučení Komise pro hodnocení absolventů jáhenské praxe, uděluje Dušanu Ehmigovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě jáhna ČCE.

Zahraniční sbory

Zpráva P. Brodského za období I-V/2013

Synodní rada vzala na vědomí zprávu Petra Brodského, v níž referuje o své činnosti za období leden - květen 2013.

Bratrstvo, katechetická příloha

Koncepce časopisu Bratrstvo na rok 2014

Synodní rada s vděčností konstatuje zvyšující se kvalitu časopisu Bratrstvo. Synodní rada je připravena jednat o míře podpory vydávání Bratrstv a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) do září 2013 zjistit možnosti spolupráce s CČSH a ECM. Synodní rada ukládá ÚCK dojednat v průběhu září 2013 schůzku s redaktorkami Bratrstva, při které budou konkretizovány další kroky (další koncepce časopisu, podpora ze strany SR/ČCE, vyhodnocení možností spolupráce s ostatními církvemi).

Rekreační střediska

Kunzárna - žádost o. s. SEM Přátelé Herlíkovic

Synodní rada souhlasí s návrhem smlouvy o výpůjčce objektu Kunzárny se SEM Přátelé Herlíkovic.

Ekumenické vztahy

Fastenopfer 2011

Synodní rada bere na vědomí, že vzhledem k tomu, že se D. Šormovi nepodařilo získat plánovanou státní dotaci, nemohl být původní projekt uskutečněn. Horní Krupá tedy přislíbenou finanční podporu neobdržela. Nyní sbor našel jiné řešení - rekonstrukce dvou kolen evangelické školy na „Zahradní učebnu“, na který získal půjčku z Jeronýmovy jednoty. Ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK) jednalo s Bavorskou luterskou církví, která tento projektový záměr schválila a přiznala na tento projekt 30.000 Euro mimo sbírku Fastenopfer.

Modlitba za domov 2013

Synodní rada souhlasí s příspěvkem 10.000,- Kč na organizaci Modlitby za domov 2013.

Luterská liturgická konference v Bavorsku v Heilsbronnu

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby našlo delegáta na Luterskou liturgickou konferenci v termínu 19. - 21. 7. 2013 v Heilsbronnu.

Synod Presbyterian Church v Koreji

Synodní rada deleguje Martina Kocandu na synod Presbyterian Church v Koreji ve dnech 9. - 12. 9. 2013.

Diakonie ČCE

Odvolání 1. náměstka ředitele Diakonie ČCE

Synodní rada v souladu s ustanovením ŘDP čl. 14 písm. c odst. 2 písm. h odvolává člena správní rady a náměstka ředitele Diakonie ČCE Tomáše Nejedla s účinností ke dni 30. 6. 2013.

Různé

Pamětní list k výročí Bible kralické

Synodní rada souhlasí s vydáním plakátu k výročí vydání Bible kralické v navrhovaném nákladu a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) seznámit sbory s možností zakoupení prostřednictvím sborové zásilky.