Sborová zásilka

Sborová zásilka 9/2013

Sborová zásilka – září 2013

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK při příležitosti předání nové sborové zásilky.

(Tentokrát dostáváte některé materiály také poštovní zásilkou).

Pouze elektronicky – na webových stránkách www.e-cirkev.cz:

z úřední pošty:

z informativní pošty:

- průvodní dopis

- materiál s náměty pro období vděčnosti za Boží stvoření a návrh liturgie bohoslužeb ke Dni stvoření

- pozvání k akci Do kostela na kole

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK