Informace  »  Pro sbory  »  Zprávy

Celocírkevní sbírka pro sociální a charitativní pomoc

Synod Českobratrské církve evangelické vyhlásil na neděli Díkůčinění celocírkevní sbírku sociální a charitativní pomoci. Sbírka slouží k doplnění Fondu sociální a charitativní pomoci, který je určen pro pomoc lidem v nouzi a na zmírnění škod při přírodních katastrofách v různých zemích světa i v naší republice.

„Význam poskytnutých příspěvků pro obdarované a postižená území jistě není třeba zdůrazňovat. Prosíme Vás, abyste fond pro sociální a charitativní činnost pomohli doplnit a umožnili pomoc dalším postiženým. Za Vaši štědrost Vám děkujeme,“ říká Pavel Stolař, člen synodní rady a náměstek synodní kurátorky Českobratrské církve evangelické.

Finanční dary, ať už se jedná o sbírky vykonané ve sborech nebo individuální příspěvky, je možné poukázat na účet Fondu sociální a charitativní pomoci číslo: 7171717171/2700, variabilní symbol: 911140 (k tomuto číslu je možné jako poslední čtyřčíslí přidat evidenční číslo sboru).

Výtěžek sbírky na sociální a charitativní pomoc vyhlášené v roce 2012 činil 467.274,70 Kč. Z Fondu sociální a charitativní pomoci rozhodla synodní rada v minulém období, tj. od podzimu 2012, uvolnit:

250.000,- Kč na projekt humanitární pomoci uprchlíkům ze Sýrie prostřednictvím Střediska humanitární a rozvojové pomoci Diakonie ČCE, 50.280,- Kč jako pomoc českému reformovanému sboru v Peregu Mare (Rumunsko) s odstraněním škod po zasažení kostela tornádem a 700.000,- Kč bylo poskytnuto jako záloha na pomoc při jarních povodních 2013 v Čechách.