Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2014

Sborová zásilka – leden 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK s novým rokem při příležitosti předání další sborové zásilky.

Z úřední pošty:

(Věnujte prosím zvýšenou pozornost těmto změnám, které se dotýkají mj. i uzavírání církevních sňatků.)

- Výkaz hospodaření za rok 2013 spolu s rozpočtem na rok 2014

- Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem na rok 2014

Z informativní pošty:

Další sdělení z ÚCK:

K 1.1.2014 je nově obsazena funkce náměstka vedoucího tajemníka ÚCK pro personalistiku. Je jím PhDr. Jiří Tregler. Do úseku br. Treglera spadá personalistika, mzdová oblast, Personální fond a církevní střediska (s výjimkou investiční a stavební části).

Kontakty: tregler@e-cirkev.cz, tel.: 224 999 281, mobil: 602 622 203.

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK