Sborová zásilka

Sborová zásilka 2/2014

Sborová zásilka – únor 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Informační brožurka k SDM 2014 z Egypta

SDM 2014 z Egypta – liturgie

Další informace ke Světovému dni modliteb najdete na webu ERC http://www.ekumenickarada.cz/in/2598/svetovy_den_moditeb_2014#.UvpZKiB_DTM

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK