Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 17. 2. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 17. 2. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve


Výročí 2013 - 2018

Synodní rada vzala na vědomí zasedání komise pro výročí ze dne 10. 2. 2014, která jednala především o kongresu k M. J. Husovi v r. 2015 - spolu s Valdenskou církví a se zapojením všech tří pražských teologických fakult; a o programu ve dnech 5. a 6. července 2015.

 

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE v Berouně - kandidatura Mikuláše Vymětala

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Mikuláše Vymětala za kazatele FS ČCE v Berouně na období od 11. 11. 2013 do 11. 11. 2016 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Boskovicích - kandidatura Jiřího Bureše

Synodní rada potvrzuje volbu bratra faráře Jiřího Bureše za kazatele FS ČCE v Boskovicích na období od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2024 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně I - opakovaná volba Jiřího Grubera

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jiřího Grubera za prvního faráře FS ČCE v Brně I na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Evangelický sbor (ES) a.v. ČCE v Českém Těšíně - kandidatura Mojmíra Blažka

Synodní rada ČCE promíjí překryv 1 dne u dob povolání na jednotlivých sborech a uděluje pokyn k volbě bratra Mojmíra Blažka za druhého faráře ES a.v. ČCE v Českém Těšíně na dobu určitou od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2024 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE Šumperk - kandidatura Aleše Wrany

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Aleše Wrany za faráře FS ČCE v Šumperku na dobu určitou od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 na pracovní úvazek 0,6. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Brandýse nad Labem - opakovaná volba Jana Kašpera

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Jana Kašpera za faráře FS ČCE v Brandýse nad Labem na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 30. 9. 2016 na plný pracovní úvazek. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě. Synodní rada ukládá staršovstvu aktualizovat v Dodatku k povolací listině odkazy na prodloužení stávající smlouvy o užívání kazatelského bytu tak, aby byly v souladu s ustanoveními nového občanského zákoníku.

 

Farní sbor (FS) ČCE Chleby - opakovaná volba Miroslava Německého

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Miroslava Německého za jáhna FS ČCE v Chlebích na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2015 na pracovní úvazek 33%. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Německého.

 

Špinarová Jana - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje sestře Janě Špinarové dispens od setrvání na místě farářky FS ČCE ve Znojmě do konce doby jejího povolání na sboru, tj. do 31. 12. 2021.

Křivohlavý Pavel - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Pavlu Křivohlavému dispens od setrvání na místě faráře FS ČCE ve Frýdku-Místku do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 30. 6. 2016.

Farní sbor (FS) ČCE v Brně I - kandidatura Jany Špinarové a Pavla Křivohlavého

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě ze dvou kandidátů, sestry Jany Špinarové a bratra Pavla Křivohlavého, za druhou farářku/ druhého faráře FS ČCE v Brně I, na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2025 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna doplněním povolací listiny u zvoleného kandidáta o specifikaci rozsahu jeho pracovního úvazku. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě ze 2 kandidátů.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Hlinsku - opakovaná volba Miroslava Čejky

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k opakované volbě bratra Miroslava Čejky za druhého faráře FS ČCE v Hlinsku na dobu určitou od 21. 8. 2014 do 31. 12. 2016 na pracovní úvazek 10%. Podmínka je splněna dodáním zápisu o jednání s kandidátem. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Borové u Poličky - kandidatura Miloše Lapáčka

Synodní rada ČCE schvaluje kandidaturu bratra Miloše Lapáčka na místo jáhna FS ČCE v Borové u Poličky na pracovní úvazek 50% na dobu určitou od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2017. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě bratra Miloše Lapáčka.

 

Drápal Aleš - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Aleše Drápala a její hodnocení. Synodní rada uděluje br. Aleši Drápalovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Drápal požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení požádala seniora Pražského seniorátu o zahrnutí bratra Drápala do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

 

Hrdlička František - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Františka Hrdličky a její hodnocení. Synodní rada uděluje br. Františku Hrdličkovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Hrdlička požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení požádala seniora Pražského seniorátu o zahrnutí bratra Hrdličku do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Petr Pivoňka - žádost o dlouhodobé studijní volno

Synodní rada uděluje dlouhodobé studijní volno br. Petru Pivoňkovi na dobu od 9. 4. do 9. 7. 2014.

Fakulta a bohoslovci

 

Žádost o stipendium - Benjamin Kučera

Synodní rada souhlasí s udělením stipendia br. B. Kučerovi v plné výši.

Správa církve

 

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru: Brněnského seniorátu, Poděbradského, Poličského a Horáckého seniorátu.

 

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Poděbradského seniorátu ve farním sboru Zruč nad Sázavou

Synodní rada vzala zprávu z vizitace na vědomí.

Výchova a vzdělávání

 

Žádost o studijní volno - br. f. Miroslav Pfann

Synodní rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na studijní volno M. Pfanna ve výši 10 000 Kč z rozpočtu ekumenického oddělení Ústřední církevní kanceláře.

Hymnologie

 

Spolek evangelických církevních hudebníků (SECH)

SECH tvoří absolventi Semináře církevní hudby Evangelické akademie (SCHEA). První setkání proběhlo v Heršpicích 19. - 20. 10. 2013. SECH zatím není registrovaný u Ministerstva vnitra, je to pouze interní název. Cíle spolku jsou: vzdělávání, setkávání, osvěta, dává příležitost pro sdílení, výměnu zkušeností, nabídek dalších kurzů, informace akcí SCHEA. Spolek se zabývá také problematikou, týkající se povolání do sborové služby. SECH umožňuje další vzdělávání v různých oblastech církevní hudby. V současné době se pod vedením Ladislava Moravetze soustřeďuje na varhanní improvizaci. Komunikace probíhá přes e-maily. Každé setkání SECH probíhá v některém domovském sboru jednoho z absolventů, kde probíhají dvě vystoupení: při bohoslužbách a odpolední koncert. Působení a úlohy členů SECH jsou zapojení do procesu prezentace připravovaného církevního zpěvníku. Tzv. zpěvníková komise byla informována a souhlasí s touto spolupráci. Další možnosti: příprava setkání některých pěveckých sborů členů SECH, nebo možnost zakládání (převzetí) pokus o obnovu seniorátních pěveckých sborů. Další setkání: 15. - 16. 2. 2014 Střítež nad Bečvou – při nedělních odpoledních bohoslužbách bude Petr Běťák povolán staršovstvem na místo sborového kantora; 24. - 25. 5. 2014 Silůvky; 20. - 21. 9. 2014 Libiš.

Hospodářské věci - vnitřní

 

Správa majetku Personální fondu ČCE od roku 2014 – řešení a postup

Synodní rada odkládá rozhodnutí na své příští zasedání 4. 3.

Ekumenické vztahy

 

Setkání se zástupci Křesťanské reformované církve na Slovensku

Synodní rada souhlasí se setkáním se zástupci RKC na Slovensku ve dnech mezi 20. - 23. 11. 2014 v Praze. Termín bude upřesněn.

Ekumenické memorandum PCN, RCM a ČCE

Synodní rada přijímá pozvání PCN k návštěvě v Nizozemí v termínu 21. - 23. 5. 2014. Za synodní radu je ochoten se návštěvy zúčastnit J. Ruml a L. Valková, za Ústřední církevní kancelář (ÚCK) G. Frey-Reininghaus. Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení ÚCK, aby hledalo další delegáty.

Řídící výbor ERC 5. února 2014

Synodní rada vysílá do přípravného týmu Evropského setkání Taizé Daniele Marka, člena sboru ČCE v Praze - Libni, který už léta spolupracuje s Taizé a připravuje i zájezdy mladých. Synodní rada pověřuje Ústřední církevní kancelář, aby delegovala svého pracovníka do komise pro přípravu koupě bytu pro ERC.

Zahraniční hosté na 4. zasedání 33. synodu

Synodní rada schvaluje předložený návrh na pozvání hostů z německy mluvících partnerských církví ze zahraničí na 4. zasedání 33. synodu.

Synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Zeist/NL

Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby našlo delegáta na synod Evangelické Jednoty bratrské - kontinentální provincie - v Zeist/NL ve dnech14. - 20. 6. 2014.

 

Návštěvy církevní rady SCEAV v Českém Těšíně

Synodní rada přijímá pozvání SCEAV na 16. 6. 2014 do Českého Těšína a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby spolu se zástupci SCEAV připravilo program této návštěvy. Synodní rada preferuje cestu vlakem.

Různé

 

Změna ve složení propagační komise

Synodní rada jmenuje Tomáše Najbrta členem propagační komise.