Sborová zásilka

Sborová zásilka 3/2014

Sborová zásilka – březen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Připravili jsme pro Vás nový formulář „dotazník pro uchazeče o službu v církvi“, kterým se snažíme seniorátním výborům a sborům ulehčit vyhodnocení rozhovoru s uchazečem o místo kazatele. Formulář najdete v příloze této sborové zásilky a na www.e-cirkev.cz v sekci Dokumenty/Farní sbory.

Informativní pošta:

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK