Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2014

Sborová zásilka – duben 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Se srdečnými pozdravy

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK