Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 13. 5. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 13. 5. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

Farní sbor (FS) ČCE Libice nad Cidlinou - opakovaná volba Martina Zikmunda

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Martina Zikmunda za faráře FS ČCE v Libici nad Cidlinou na období od 1. 8. 2014 do 31. 7. 2019 na plný pracovní úvazek.

Farní sbor (FS) ČCE v Borové u Poličky - kandidatura Miloše Lapáčka

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Miloše Lapáčka za jáhna FS ČCE v Borové u Poličky na období od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2017 na pracovní úvazek 50%.

Farní sbor (FS) ČCE v Kroměříži - opakovaná volba Ivana Ryšavého

Synodní rada potvrzuje volbu bratra Ivana Ryšavého za faráře FS ČCE v Kroměříži na období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018 na pracovní úvazek 60%.

Balcar Adam - žádost o zachování způsobilosti k ordinované službě

Synodní rada ČCE si váží ochoty bratra Adama Balcara i nadále podle potřeby sloužit v církvi, a proto souhlasí se zachováním způsobilosti k ordinované službě faráře v ČCE.

Štěpán Janča - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Štěpánu Jančovi dispens od povinnosti setrvání na místě faráře FS ČCE v Českém Těšíně do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 30. 9. 2019.

Správa církve

 

Příprava 4. zasedání 33. synodu ČCE

Synodní rada bere program 4. zasedání 33. synodu bez připomínek na vědomí.

Zprávy ze zasedání seniorátních výborů

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Brněnského, Pražského a Moravskoslezského seniorátu.

Ekumenické vztahy

 

Zahraniční hosté na 4. zasedání 33. synodu

Synodní rada bere na vědomí seznam zahraničích hostů 4. zasedání 33. synodu vč. případného rozšíření o manžele Öhmeovy ze saské luterské církve. Synodní rada bere na vědomí také program pobytu zahraničních hostů.