Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2009

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
V Praze dne 31. března 2009
Č.j.: SEK/577/2009

Věc: Sborová zásilka

Milé sestry, milí bratři,
srdečně Vás zdravíme z Ústřední církevní kanceláře.

Obsah zásilky:
úřední:
- Svolání synodu ČCE
- Vyhlášení celocírkevní sbírky na Hlavní dar lásky
- Doporučení užívání sjednocených textů Modlitby Páně a Apoštolského vyznání víry

informativní:
- Pozvání na Evangelizační kurz v Bělči n/O. – pozvánka, ceník, přihláška
- Pozvání na rodinný pobyt v Herlíkovicích – pozvánka, přihláška
- Informace z ekumenického oddělení – pozvání k ekumenickým akcím a programům
+ pozvánka na seminář „Dialog mezi luterskou a reformovanou tradicí“
- Informace fundraiserky – grantové možnosti
- Vzor smlouvy o nájmu bytu (jiného než kazatelského)
- Základní dokument ČCE
- II. ročník Bienále pro Diakonii ČCE

Prosím, nepřehlédněte:
Součástí této zásilky je také Základní dokument ČCE, který by měl být k dispozici ve všech
sborech. Ukázalo se, že dokument ve sborech není, dokonce ani všeobecná povědomost o jeho existenci, proto jej posíláme. V případě potřeby Vám na vyžádání zašleme fotokopii originálu dokumentu podepsaného statutárními zástupci, popř. úředně ověřenou kopii dokumentu (v takovém případě, prosím, počítejte s úhradou výloh za úřední ověření listiny).
Dále v příloze najdete vzor smlouvy o nájmu bytu (jiného než kazatelského) vypracovaný
naší právní poradkyní pro případné použití ve sborech.

Oznámení redakce Českého bratra
Milí čtenáři, svým odchodem z vedení časopisu jsem dal odpověď těm, kteří si oprávněně
stěžovali na narůstající zpoždění čísel Evangelického měsíčníku Český bratr. Není lehké při
narůstajícím objemu všech informací i aktivit být editorem, zpravodajem i autorem v jedné
osobě. S výhledem na příchod čerstvé síly na mé místo bude mnohem snazší vydat texty,
které od přispěvatelů obdržím, a dohnat do té doby režim pro měsíčník obvyklý. Děkuji za
pochopení. Číslo 3/2009 obdržíte do konce dubna. Jan Mamula

Ústřední církevní kancelář ČCE hledá šéfredaktora/šéfredaktorku Evangelického
měsíčníku Český bratr
Nástup na trvalý pracovní poměr od 1. června 2009, předpokládá se plnočasový úvazek,
možnost domluvy i na kratší úvazek.
Požadujeme VŠ vzdělání, nejlépe teologické, samostatnost a komunikativnost,
bezúhonnost, znalost prostředí ČCE a praxe v oboru vítána.
Nabízíme odpovídající finanční ohodnocení, příjemné pracovní prostředí v centru Prahy,
flexibilní pracovní dobu, 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké výhody
Motivační dopis, strukturovaný životopis, referenci nebo pracovní hodnocení od předchozího
zaměstnavatele, telefonický nebo elektronický kontakt na jiného z předchozích
zaměstnavatelů zasílejte do 30. dubna 2009 na adresu Českobratrská církev evangelická,
sekretariát, Jungmannova 9, 110 00 Praha 1
nebo e-mailem na adresu sekretariat@srcce.cz. Bližší informace na tel.: 224 999 214,
D. Doucková.

S přáním pokojných postních dní a radostných Velikonoc
za Ústřední církevní kancelář

Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice