Sborová zásilka

Sborová zásilka 4/2010

Všem farním sborům a kazatelským stanicím
Českobratrské církve evangelické
Praha, 27. dubna 2010
Č.j.: ÚCK/669/2010
Sborová zásilka – duben 2010


Milé sestry, milí bratři,

zdravíme Vás z ústřední církevní kanceláře a posíláme dubnovou sborovou zásilku.

Úřední pošta:
Vyhlášení sbírky pro Diakonii ČCE
Nedejme se odradit – slovo SR k parlamentním volbám 2010
Informace k CMS – ustavení administrátora, změna administrátorského hesla

Informativní pošta:
Informace fundraiserky – grantové možnosti, programy Zelená úsporám a OPŽP, anketa potřeb sborů
Výzva k pomoci s přípravou programu Sjezdu (nejen) evangelické mládeže
Celocírkevní akce pro mládež 2010 – plakát + leták
Výzva ke spolupráci při zajišťování studentských praxí
Informace o novém projektu ČCE „Zachování památek reformace a jejich zpřístupnění široké veřejnosti“
Informace o podpoře Fondu povšechného sboru, poděkování SR
Informace o semináři církevní hudby
Nabídka vozů Ford
Dny vděčnosti za stvoření – výtvarná a fotografická soutěž ES ČKA

Další informace:
Br. synodní senior Joel Ruml je ve dnech 7.4.-23.7.2010 mimo úřad (studijní pobyt v Heidelbergu).
Zastupováním je pověřen první náměstek synodního seniora br. Daniel Ženatý, který je přítomen v kanceláři na synodní radě vždy ve čtvrtek, tel. přes sekretariát (224 999 211), e-mail: zenaty@e-cirkev.cz.
Personální změny v ÚCK:
K 1. 5. 2010 ukončí pracovní poměr ses. Ivana Benešová (odchod do důchodu).
Místo nebude prozatím obsazeno, převážná část agendy této pracovní pozice (pracovník pro kontakt s veřejností) bude nově rozdělena mezi šéfredaktorku Českého bratra a šéfredaktora webu.
Sestře Benešové děkujeme za dlouholetou činnost pro ÚCK.

Situace v ekonomickém oddělení:
František Straka, ekonomicko-provozní náměstek zastupuje oddělení navenek
Taťána Šmejkalová, hlavní účetní vede oddělení uvnitř – na ni se obracejte v případě problémů
Marta Berounská zpracovává cestovní příkazy
Jana Fučikovská a Simona Kudláčková (nová pracovnice) zpracovávají faktury
Hana Kurešová, pokladní – beze změny

Pracovní poměr v oddělení ukončily k 31.3.2010 pracovnice Hana Svobodová a Jana Kocnová, kterým děkujeme za obětavou spolupráci v těžkých dobách oddělení.


K 30.4.2010 ukončí pracovní poměr dohodou referentka personálního oddělení pí. Jitka Zubcová.

V rámci reorganizace byly propojeny činnosti personálního oddělení a mzdové účetní:
Evu Žváčkovou, vedoucí personálního oddělení a mzdovou účetní Lenku Dobšovou, která je nově zároveň referentkou personálního oddělení, najdete proto nyní ve 3. patře ve společné kanceláři.
Tato změna byla vedena snahou o zlepšení spolupráce, větší efektivitu práce a jednodušší vyřizování osobních záležitostí.
Věřím, že těmito změnami jsme ukončili dlouhé stadium hledání nové personální skladby ÚCK a že začne nová a klidnější etapa života kanceláře s takovým servisem pro zaměstnance církve i sbory, jaký je žádoucí a jaký si všichni přejeme.


Za celou kancelář Vás srdečně zdravím a přeji krásné jaro.


Lydie Gallusová
vedoucí tajemnice