Sborová zásilka

Sborová zásilka 7/2014

Sborová zásilka – srpen 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Se srdečnými pozdravy a přáním požehnaných stále ještě letních dní

v.z. Gerhard Frey-Reininghaus

náměstek ved. tajemníka ÚCK pro vnější vztahy