Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 21. 10. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 21. 10. 2014, které je možné zveřejnit.

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE v Mělníku - kandidatura Martiny Lukešové

Synodní rada potvrzuje volbu sestry Martiny Lukešové za farářku FS ČCE v Mělníku na období od 1.11.2014 do 31.7.2015 na plný pracovní úvazek.

 

Erdingerová Eliška - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Elišky Erdingerové jako pastorační pracovnice ve FS ČCE Praha 8-Kobylisy na 75% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Petr Brodský - rezignace na místo celocírkevního kazatele

Synodní rada souhlasí s nastaveným režimem pro působení br. Petra Brodského. Působnost tohoto režimu započne od 1. 11. 2014. Na zasedání synodní rady 16. 12. 2014 podá br. Brodský zprávu o postupném předávání úřadu – hodnocení své práce a výhled do budoucna. Synodní rada zváží situaci a rozhodne o dalších krocích ve věci přijaté rezignace. Synodní rada předpokládá, že péče o sbory ve východní Evropě bude dělena mezi více duchovních.

Ochranovský sbor (OS) při ČCE Železný Brod - kandidatura Jiřího Polmy

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k volbě bratra Jiřího Polmy za faráře OS při ČCE v Železném Brodě na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017 na plný pracovní úvazek. Synodní rada současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k volbě Jiřího Polmy a na příštím zasedání informovalo synodní radu o způsobu vypořádání odvodu do Personálního fondu.

Pešlová Drahomíra - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Drahomíry Pešlové jako pastorační pracovnice ve farním sboru (FS) ČCE v Sázavě na 25% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Queisnerová Pavla - prodloužení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Pavly Queisnerové jako pastorační pracovnice ve farním sboru (FS) ČCE Pardubice na 75% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

 

Farní sbor (FS) ČCE v Brně II - žádost o nové obsazení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada pověřuje sestru Kláru Němečkovou jako pastorační pracovnici ve FS ČCE Brno II na pracovní úvazek 50% na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Seniorátní výbor (SV) Poděbradského seniorátu ČCE - kandidatura Miloslavy Hofmanové

Synodní rada schvaluje kandidaturu sestry Miloslavy Hofmanové na místo seniorátní farářky Poděbradského seniorátu ČCE na pracovní úvazek 33% na dobu určitou od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k její volbě.

 

Jiřina Kačenová - rezignace na členství v Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů

Synodní rada bere na vědomí rezignaci ses. Jiřiny Kačenové na členství v Komisi pro celoživotní vzdělávání kazatelů k datu 31. 10. 2014.

Správa církve

 

Zprávy ze zasedání seniorátního výboru

Synodní rada vzala na vědomí zprávy ze zasedání seniorátního výboru Poličského a Moravskoslezského seniorátu.

 

Zpráva o vizitaci seniorátního výboru Moravskoslezského seniorátu ve farním sboru Šenov

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o vizitaci na vědomí.

 

Usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 22 - volba poslanců Jeronýmovy jednoty

Synodní rada souhlasí s navrženými změnami církevního zřízení a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK), aby je předložil 1. zasedání 34. synodu. Jde o návrh změn Církevního zřízení, které zajistí, aby poslanci seniorátního shromáždění Jeronýmovy jednoty byli voleni příslušnými staršovstvy sborů seniorátu a poslanci ústředního shromáždění Jeronýmovy jednoty příslušnými konventy.

Zahraniční sbory

 

Zpráva z cesty do českých sborů na Ukrajině

Synodní rada vzala na vědomí zprávu z návštěvy Ukrajiny: „Ve dnech 30. 9. - 7. 10. proběhla návštěva krajanských sborů na Ukrajině ve složení Petr Brodský, Jiří Svoboda, Jiří Tomášek, Eva Zadražilová a Daniel Heller. Zpět s námi přijely do Prahy na oslavy podobojí ještě Marie Provazníková z Veselynivky a Ludmila Jančíková z Pervomajska. Po třech letech, kdy jsem na Ukrajině nebyla, mohu říci, že země vzkvétá - staví se nové domy, jezdí lepší auta, v Bohemce má většina lidí dojačky na krávy, pořizují si koupelny, dláždí dvorky, posílají děti do škol... Všudypřítomný strach z války a současná velká drahota ale lidi ničí, svazuje a nedává žádné vyhlídky do budoucna. Lidé sdružují peníze a posílají svým vojákům do války oblečení, boty a neprůstřelné vesty, protože armáda jim to nedá. Mají strach ze zimy a z toho, že nebude plyn, který zatím maličko teče. Připravují se tak, že děti se učí 6 dní v týdnu a v zimě plánují v mrazech prázdniny. Návštěva v Bohemce, Veselynivce i v Pervomajsku byla milá a srdečná jako vždy.

Ekumenické vztahy

 

 

Návštěva Carol Finley a Susan Brown z Church of Scotland

Synodní rada bere na vědomí zprávu o návštěvě delegace ze Skotské církve a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) vysondovat možnosti naznačené spolupráce. Synodní rada ukládá br. synodnímu seniorovi, aby seznámil členy POEM s nabídkou skotské církve finanční podpory misijních aktivit a vyzval je k přemýšlení o misijních potřebách ČCE. Toto téma bude předmětem jednání synodní rady a POEM dne 3.11.

10. shromáždění ECEN - 27. 9. - 1. 10. 2014 v Balatonszárszó

Synodní rada bere na vědomí zprávu Ilony Mužátkové: „Mnohé evropské církve se ve svém porozumění problémům a výzvám v lidském nakládání s Božím stvořením a ve svých aktivitách na jeho ochranu posunuly pozoruhodně daleko. V základní linii však nešlo o technické, ale o etické otázky vztahů mezi lidmi žijícími na různých místech Země, mezi současnou generací a těmi následujícími a mezi člověkem a ostatním stvořením. Konference se také v poměrně velkém počtu zúčastnila mládež.“ Ilona Mužátková nabízí sborům ČCE besedu o tzv. "tranzitních komunitách", městech, sborech a společenstvích, která chtějí k budoucnosti kráčet šetrně a s respektem k Božímu stvoření a příštím generacím.

Výzva Ústřední rady evangelikálního společenství Sýrie a Libanonu

Synodní rada uvolňuje 500.000,- Kč z fondu sociální a charitativní pomoci na pomoc křesťanům v Iráku, Sýrii a Libanonu. Synodní rada ukládá Gerhardu Frey-Reininghausovi, aby našel prostředníka, přes kterého bude finanční pomoc odeslána.

 

Kontaktní studium Heidelberg v letním semestru akademického roku 2014-15

Synodní rada vysílá br. Lukáše Klímu na kontaktní studium do Heidelbergu na letní semestr 2015.

Den reformace Vídeň

Synodní rada deleguje na Den reformace ve Vídni 29. 10. 2014 Ondřeje Macka.

Cena Jana Husa 2015

Kostnický seniorát vypisuje už podruhé cenu Jana Husa. Téma zní: "Pravdivý, pravdivě". Mladí i dospělí lidé mohou reagovat na tyto tři otázky: 1. Kdy se odvážím ukázat svou pravou tvář? 2. Chci vždy slyšet pravdu? 3. Znám člověka, který je nebo byl pravdomluvný? Kostnický seniorát nás vyzývá, aby ČCE paralelně uspořádala také takovou soutěž, jako 1. cenu nabízí víkend v Kostnici. Synodní rada bere na vědomí výzvu Kostnického seniorátu a pověřuje Ústřední církevní kancelář (ÚCK) předložit do příštího zasedání synodní rady návrh, jak by ČCE mohla uspořádat takovou soutěž.

Reformovaná konzultace v Praze

Superintendent reformované církve v Rakousku Thomas Hennefeld zve na Reformovanou konferenci podunajských církví ve střední a jižní Evropě, kterou pořádá příští rok v Praze. Tématem je "Naše prorocké svědectví ve světě". Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby našlo dva delegáty na reformovanou konzultaci v Praze 13. - 17. 4. 2015.

GAV Fest Windischgarsten

Synodní rady bere na vědomí, že se Jiří Tomášek na pozvání GAV zúčastní výročního zasedání spolku Gustava Adolfa ve Windischgarsten ve dnech 24. - 26. 10. 2014.

Synod Polské reformované církve

Synodní rada vzala na vědomí zprávu o synodu Polské reformované církve. Hlavním bodem jednání byla aktualizace vnitro církevních zákonů. Dále synod zaslal polským představitelům výzvu ohledně situace náboženských minorit v Iráku a v Sýrii a vyzval členy církve ke sbírce na tento účel. Synod také doporučil, aby staršovstva sborů prošetřila možnost finanční pomoci ukrajinským občanům. Dne 6. 7. 2015 se bude konat speciální bohoslužba k výročí M. J. Husa a hlavní oslavy pak proběhnou v Zelově.

 

600 let od zahájení kostnického koncilu - 5. 11. 2014 v Kostnici

Ekumenická přípravná skupina pro jubileum koncilu zve k ekumenické bohoslužbě, recepci a pódiové diskuzi s tématem "Může nám kostnický koncil dát impulzy i dnes?". Synodní rada pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kancelář (ÚCK), aby našlo vhodného delegáta na slavnost 600 let od zahájení kostnického koncilu konanou dne 5. 11. 2014 v Kostnici.

LWF - podskupina evropského diakonického procesu

Synodní rada souhlasí se zapojením J. Weinfurtera do pracovní skupiny pro evropský diakonický proces a souhlasí také s vysláním J. Weinfurtera na zasedání této pracovní skupiny konané 2. - 6. 3. 2015 v Manchesteru.