Sborová zásilka

Sborová zásilka 10/2014

Sborová zásilka – listopad 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z Ústřední církevní kanceláře a předáváme Vám opět několik informací se sborovou zásilkou.

Úřední pošta:

Informativní pošta:

Jiná sdělení:

  • Žádáme sbory o sdělení, zda budou pořádat nějaké akce v souvislosti s výročím M. J. Husa.

Se srdečnými pozdravy a přáním požehnaných dní

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK