Sborová zásilka

Sborová zásilka 11/2014

Sborová zásilka – prosinec 2014

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK v době adventní a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

- program

- anotace k přednáškám, medailony přednášejících

- dopis synodní rady staršovstvům a kazatelům

- přihláška

Tento informativní text vznikl na základě usnesení 4. zasedání 33. synodu č. 41, kterým synod uložil synodní radě, aby zajistila právní osvětu ve sborech na téma autorských práv.

Informativní pošta:

Tak jako každý rok, i rok 2015 můžeme společně - ekumenicky - ve sborech, v kostelích a farnostech přivítat bohoslužbami v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů a Aliančního týdne modliteb. Ve spolupráci Ekumenické rady církví v ČR s Českou biskupskou konferencí a Českou evangelikální aliancí vznikly materiály, které Vám nabízíme k využití ve sborech. 

Se srdečnými pozdravy a přáním požehnaných dní

Martin Kocanda, vedoucí tajemník ÚCK