Vedení církve  »  Synodní rada  »  Zasedání synodní rady

Zasedání synodní rady ČCE ze dne 18. 11. 2014

Vybrané body ze zápisu ze zasedání synodní rady Českobratrské církve evangelické ze dne 18. 11. 2014, které je možné zveřejnit.

Vyznání a život církve

 

 

Jubilejní postila k roku 2015

Synodní rada souhlasí s nákladem 1000 ks Jubilejní Postily v pevné vazbě, formátu A5, s 20 černobílými grafikami a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) vyžádat si do příštího zasedání synodní rady cenovou kalkulaci od nakladatelství Kalich.

 

Sbory a pracovníci

 

 

Farní sbor (FS) ČCE Louny - opakovaná volba Tomáše Pavelky

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Tomáše Pavelky za faráře FS ČCE v Lounech na dobu určitou od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Tomáše Pavelky.

Lukáš Jan - žádost o dispens

Synodní rada ČCE uděluje bratru Janu Lukášovi dispens od setrvání na místě faráře ve farním sboru (FS) ČCE Opava do konce doby jeho povolání na sboru, tj. do 30. 6. 2017.

Farní sbor (FS) ČCE v Olomouci - kandidatura Jana Lukáše

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě bratra Jana Lukáše za faráře FS ČCE v Olomouci na dobu určitou od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2026 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna přepracováním smlouvy o bydlení kazatele tak, aby odpovídala zákonným ustanovením. Současně ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jménem synodní rady ČCE vydalo pokyn k jeho volbě.

Farní sbor (FS) ČCE v Kostelci nad Orlicí - opakovaná volba Davida Najbrta

Synodní rada ČCE uděluje pokyn k opakované volbě bratra Davida Najbrta za faráře FS ČCE v Kostelci nad Orlicí na dobu určitou od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2021 na plný pracovní úvazek. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k opakované volbě br. Davida Najbrta.

Farní sbor (FS) ČCE v Praze 8 Kobylisích - kandidatura Miroslava Erdingera

Synodní rada ČCE uděluje podmíněně pokyn k volbě bratra Miroslava Erdingera za statutárního faráře FS ČCE v Praze 8 - Kobylisích na dobu určitou od 1. 3. 2015 do 29. 7. 2017 na plný pracovní úvazek. Podmínka je splněna doplněním rozsahu pracovního úvazku do povolací listiny. Synodní rada ukládá personálnímu oddělení Ústřední církevní kanceláře, aby jejím jménem vydalo pokyn k volbě br. Miroslava Erdingera.

Macková Blanka - prodloužení místa pastoračního pracovníka v Jasenné

Synodní rada prodlužuje pověření sestry Blanky Mackové jako pastorační pracovnice ve farním sboru ČCE Jasenná na 50% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Východomoravský seniorát ČCE - žádost o zřízení místa pastoračního pracovníka

Synodní rada zřizuje místo seniorátního pastoračního pracovníka ve Východomoravském seniorátu ČCE na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 na pracovní úvazek 25%. Synodní rada dále pověřuje sestru Blanku Mackovou jako seniorátní pastorační pracovnici ve Východomoravském seniorátu ČCE na 25% pracovní úvazek na období jednoho roku, tj. od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

Zajíc Petr - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Petra Zajíce a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Petru Zajícovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Zajíc požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Zajíce do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

 

Zikmund Vladimír - zkouška ordinovaného presbytera

Synodní rada bere na vědomí zprávu o průběhu zkoušky bratra Vladimíra Zikmunda a její hodnocení. Synodní rada uděluje bratru Vladimíru Zikmundovi osvědčení o způsobilosti k ordinované službě presbytera, na základě kterého může bratr Zikmund požádat o stanovení termínu ordinace. Synodní rada ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) požádat seniora Brněnského seniorátu, spolu s informací o udělení výše uvedeného osvědčení, aby zahrnul bratra Zikmunda do péče věnované ordinovaným presbyterům seniorátu.

Správa církve

 

Zpráva ze zasedání seniorátního výboru Ústeckého seniorátu

Synodní rada vzala na vědomí zprávu ze zasedání seniorátního výboru Ústeckého seniorátu ze dne 10. 11. 2014.

 

Ekumenické vztahy

 

 

Setkání se zástupci Křesťanské reformované církve na Slovensku

Synodní rada souhlasí s předloženým průběhem návštěvy delegace RKC na Slovensku ve dnech 27. a 28. 11. 2014.

 

Synod Presbyterní církve v Koreji 15. - 25. 9. 2014

Synodní rada bere zprávu ze synodu s díkem na vědomí a ukládá Ústřední církevní kanceláři (ÚCK) prozkoumat, co by pro ČCE obnášelo členství v organizaci EMS (Evangelische Mission in Solidarität)

Synod EKD a VELKD 6.-12.11.2014 v Drážďanech

Synodní rada bere zprávu Jiřího Tenglera s díkem na vědomí a ukládá Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby vybrala nejdůležitější podněty z této zprávy.

Mezinárodní konference k výročí Mistra Jana Husa Praha 9. - 12. dubna 2015

Synodní rada souhlasí se seznamem pozvaných a očekává další zprávy o přípravách konference.

Den reformace Vídeň 29.10.2014

Synodní rada bere na vědomí zprávu O. Macka ze Dne reformace ve Vídni a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jednalo s rakouskými evangelickými církvemi o případné možnosti přednášky O. Macka s tématem M. J. Hus na Den reformace v roce 2015.

KEK - plenární zasedání komise Církev a společnost

V případě, že by komise Církev a společnost neměla být na svém závěrečném zasedání usnášeníschopná, pověřuje synodní rada ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby oslovilo Marka Zikmunda nebo jiného vhodného delegáta, který by se zúčastnil plenárního zasedání komise KEK Církev a společnost 3. - 4. 12. 2014 v Leuven.

Evaluace zemského programu HEKS

Synodní rada souhlasí s navrženým harmonogramem vyhodnocení Zemského programu HEKS 2012-2015 a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby jednalo s Matthiasem Herrenem o jeho konkrétním naplnění.

 

Pastorální konference porýnské a vestfálské evangelické církve 5. - 9. 3. 2015

Synodní rada bere na vědomí konání této konference v Praze a pověřuje ekumenické oddělení Ústřední církevní kanceláře (ÚCK), aby pomohlo s přípravou v rámci svých možností.

Různé

 

 

Jaromír Dus - ukončení členství ve správní radě Memento Lidice o.p.s.

Synodní rada děkuje br. Jaromíru Dusovi za dosavadní činnost ve správní radě Memento Lidice o.p.s. Synodní rada deleguje za člena správní rady Memento Lidice o.p.s. br. Jana Blažka.