Sborová zásilka

Sborová zásilka 1/2015

Sborová zásilka – leden 2015

Milé sestry, milí bratři,

pozdravujeme Vás z ÚCK a předáváme Vám opět několik informací.

Úřední pošta:

- Přehled celocírkevních sbírek a plateb usnesených synodem pro rok 2015

- Výkaz hospodaření sborů za rok 2014, rozpočet na rok 2015

Informativní pošta:

 

Různé:

  • V rámci přípravy Husovských slavností 2015 vznikl videoklip, ke zhlédnutí je na webu ZDE.

Se srdečnými pozdravy a přáním požehnaných dní

Martin Kocanda

vedoucí tajemník ÚCK