Sborová zásilka

Mimořádná sborová zásilka - únor 2015

Milé sestry a milí bratři,

posíláme Vám pozdrav z ekumenického oddělení s pozváním na tři ekumenické akce, které nás čekají v nejbližších měsících.

1. Mezinárodní teologická konference k 600. výročí mučednické smrti mistra Jana Husa

Bude se konat ve dnech 9. – 12. dubna 2015 v Praze. Zde najdete podrobnější program a formulář přihlášky. Zveme odbornou i laickou veřejnost, účast na konferenci je zdarma, účastníci si hradí případně jen stravu a ubytování. Uzávěrka přihlášek je 15. 3. 2015.

2. Noc kostelů 29. 5. 2015

Zde najdete pozvání k letošní Noci kostelů s popisem, jak se letos na tuto akci přihlásit. Řada sborů se aktivně zapojuje pravidelně, rádi tuto příležitost doporučujeme i těm, kteří dosud se svou účastí váhají. Výborné zkušenosti mají ty sbory, které spolupracují ekumenicky na místní úrovni a náročnost příprav si tak rozdělí. Uvítáme, když nám dáte zprávu, jak Noc kostelů u Vás probíhá a případně pošlete i nějakou fotodokumentaci pro zveřejnění na církevním webu. Přihlásit se je možno do 22. 3. 2015.

3. Kirchentag 3. - 7. 6. 2015

Zveme všechny, kdo mají zájem se zúčastnit německého evangelického Kirchentagu ve Stuttgartu, aby se přihlásili prostřednictvím webových stránek Ekumenické rady církví.

ERC bude stejně jako v minulých letech organizovat hromadnou dopravu autobusem. Bližší informace k účasti podá Aleš Čejka - tel. 774 219 041 nebo email: info@ekumenickarada.cz. Uzávěrka přihlášek je již 22. 2. 2015. Prosím upozorněte na tuto příležitost členy Vašich sborů.

Děkujeme Vám, že věnujete našim pozváním pozornost a prosíme Vás, abyste je předali těm, kteří jsou ve Vašem okolí a mohli by některého z nich využít.

Se srdečným pozdravem

Daniela Hamrová

Oddělení pro ekumenu a zahraniční vztahy